Λειτουργία των ΤΕΠ της χώρας

0

Αθήνα   9/7/2020

Από: 50 Διευθυντές ΤΕΠ ΕΣΥ

Προς: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

Κοιν: Υπουργό Υγείας

Υφυπουργό Υγείας

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε ότι στη συνεδρίαση της 10/7/2020 του ΚΕΣΥ υπάρχει προς συζήτηση θέμα για τη λειτουργία των ΤΕΠ της χώρας. Η συγκεκριμένη προς ψήφιση πρόταση έχει αρχικά σχεδιαστεί από το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής και μέσω της ομάδας εργασίας για την Επείγουσα Ιατρικής κατατίθεται στην ολομέλεια προς ψήφιση.

Κυρίες / κύριοι συνάδελφοι, όπως προκύπτει από το καταστατικό της ΕΕΕΙ ο μόνος της ρόλος είναι η ιατρική εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική και μόνο. Σε προηγούμενο χρόνο και υπό άλλες συνθήκες αναδείχθηκε σε συνομιλητή για θέματα λειτουργίας των ΤΕΠ ελλείψει (;) άλλων αξιόπιστων συνομιλητών. Τα τελευταία χρόνια όμως ο υγειονομικός χάρτης έχει αλλάξει. Πλέον περισσότερα από 50 ΤΕΠ της χώρας έχουν Διευθυντές με κρίση καθώς και στελέχωση με επιμελητές ΕΣΥ.

Αναγνωρίζουμε και επικροτούμε το έργο της ΕΕΕΙ προς την εκπλήρωση της ιστορικής αναγκαιότητας της εξειδίκευσης ή ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα.  Δεν αναγνωρίζουμε σε ένα 11μελές ΔΣ με μόλις 2 ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε ΤΕΠ να αποτελεί αποκλειστικό εισηγητικό όργανο για λειτουργικά θέματα ΤΕΠ.  Υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της καταστατικής λειτουργίας της ΕΕΕΙ (που αφορά την εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική) και των τρεχουσών  αναγκών των ΤΕΠ της χώρας. Αποτέλεσμα αυτής της άνισης σχέσης είναι σήμερα, που τα ΤΕΠ έχουν αποκτήσει μια βάση ανθρώπινου δυναμικού, να μην μπορούν να λειτουργήσουν λόγω νομοθετημάτων που έχουν προωθηθεί στο πρόσφατο παρελθόν η συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων.

Ως επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνοι για τα ΤΕΠ της χώρας έχουμε δηλώσει δημόσια την αντίθεσή μας με τις προωθούμενες από την ΕΕΕΙ και την Ομάδα Εργασίας για την Επείγουσα Ιατρική διατάξεις. Διατάξεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα . Τις θέσεις μας αυτές στηρίζουν επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας.

Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν το ΚΕΣΥ να δέχεται να συζητήσει εισηγήσεις για θέματα λειτουργίας ΤΕΠ χωρίς να έχει λάβει τη γνώμη των επιστημονικά και διοικητικά υπευθύνων των συγκεκριμένων τμημάτων. Ζητούμε να αναβληθεί η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έως ότου μας ζητηθεί να καταθέσουμε ως οι λειτουργοί των ΤΕΠ τις θέσεις μας.

Με τιμή

http://www.docmed.gr/43-dieythintes-esy-ton-t-e-p-episimainoyn-tis-simantikes-apaitoymenes-nomothetikes-rythmiseis-gia-tin-anaptyxi-ton-tep/

Share.

Leave A Reply