0

Το ΕΣΥ εν μέσω της επιδημικής κρίσης

Συντάκτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Η σοβούσα επιδημική κρίση του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει ένα υγειονομικά επιβαρυμένο περιβάλον, το οποίο σε συνδυασμό με…