Τριχομονάδες: Προσοχή στα «αθώα» συμπτώματα

0
Οι τριχομονάδες, που κάποιες φορές αναφέρονται και ως “τριχομονίαση”, είναι μια Σεξουαλικά Μεταδιδόμενη Νόσος (ΣΜΝ), η οποία προκαλείται από ένα μικροσκοπικό, μονοκύτταρο πρωτόζωο-παράσιτο, που ονομάζεται Trichomonas vaginalis. Το παράσιτο αυτό μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Στις γυναίκες, η περιοχή του σώματος που επηρεάζεται από τριχομονάδες συχνότερα είναι το κατώτερο γεννητικό σύστημα. Στους άνδρες, είναι η ουρήθρα. Το παράσιτο δεν μολύνει συνήθως άλλα μέρη του σώματος, όπως ο πρωκτός, τα χέρια ή το στόμα.

Οι παράγοντες κινδύνου για τριχομονάδες

Τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μολυνθούν με τριχομονάδες είναι:

-Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας έχουν περισσότερες πιθανότητες από ό,τι οι νεότερες γυναίκες να μολυνθούν

-Τα άτομα που διατηρούν συχνές σεξουαλικές επαφές με πολλά διαφορετικά άτομα

-Τα άτομα με ιστορικό τριχομονάδων ή άλλων ΣΜΝ στην οικογένειά τους

-Τα άτομα που έχουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφύλαξη

Τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται οι τριχομονάδες

Έως και το 70% των ατόμων δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα. Ειδικότερα, οι άνδρες με τριχομονάδες είναι συχνά εντελώς ασυμπτωματικοί.

Όταν υπάρχουν συμπτώματα, τότε αυτά μπορεί να επηρεάσουν άνδρες και γυναίκες με διαφορετικό τρόπο. Αυτά τα συμπτώματα κυμαίνονται σε σοβαρότητα από ήσσονος σημασίας περιπτώσεις ερεθισμού σε πιο ακραίες περιπτώσεις φλεγμονής που συνοδεύονται από εκκρίσεις υγρών.

Τα συμπτώματα για τις γυναίκες περιλαμβάνουν:

-Αφρώδες, δυσώδες κολπικό έκκριμα (διαυγές, λευκό, γκρι, κίτρινο ή πράσινο)

-Αίμα στο κολπικό έκκριμα

-Ερεθισμός των γεννητικών οργάνων

-Αίσθημα καύσου στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ή κατά την ούρηση

-Οίδημα στην βουβωνική χώρα

-Επώδυνη σεξουαλική επαφή (δυσπαρευνία)

-Πολύ συχνή ούρηση (συχνουρία)

-Επώδυνη ούρηση (δυσουρία)

Τα συμπτώματα για τους άνδρες περιλαμβάνουν:

-Έκκριση υγρού από την ουρήθρα

-Κνησμός (φαγούρα) στο πέος

-Αίσθημα καύσου μετά την εκσπερμάτιση, ή μετά την ούρηση

-Συχνουρία

-Δυσουρία

Πιθανές επιπλοκές από τις τριχομονάδες

Το συγκεκριμένο ΣΜΝ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο του ατόμου να μολυνθεί με τον ιό του AIDS (HIV), εκτός από τις άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος οφείλεται στην φλεγμονή που προκαλείται από το παράσιτο.

Οι τριχομονάδες συνδέονται με διάφορες επιπλοκές υγείας για τις έγκυες γυναίκες:

-Πρόωρος τοκετός

-Πρόωρη ρήξη μεμβράνης

-Χαμηλό βάρος γέννησης για τα μωρά (λιγότερο από 2,5 κιλά)

-Πιθανής μετάδοσης της λοίμωξης στο μωρό κατά τον τοκετό

-Ευτυχώς, η λοίμωξη μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Θεραπεία για τριχομονάδες

Το συγκεκριμένο ΣΜΝ αντιμετωπίζεται εύκολα τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι έγκυες. Συνηθέστερα, η θεραπεία αποτελείται από μια εφάπαξ δόση, είτε μετρονιδαζόλης, είτε τινιδαζόλης. Πρόκειται για αντιβιοτικά φάρμακα που σκοτώνουν τα παράσιτα. Είναι διαθέσιμα σε μορφή χαπιού και λαμβάνονται από το στόμα.

Είναι σημαντικό ότι τόσο εσείς, όσο και ο/η σύντροφός σας στο σεξ, να λάβετε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Θα πρέπει επίσης να αποφύγετε να κάνετε σεξ για μια εβδομάδα μετά τη θεραπεία. Μπορείτε να αποτρέψετε την μόλυνση με τριχομονάδες με τη χρήση προφυλακτικών ή μέσω της αποχής από το σεξ.

Αν νομίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε τριχομονάδες, ή αν νομίζετε ότι έχετε τα συμπτώματα της λοίμωξης, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας και εκείνος θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα σας συστήσει την ενδεδειγμένη μέθοδο θεραπείας.

http://www.medicalnewstoday.com

Trichomoniasis is a sexually transmitted infection caused by a protozoan parasite and affects more than 8 million people in the US every year.1,2

The infection is passed from partner to partner during sex. However, the incubation period for the infection is not entirely clear; incubation times are thought to range anywhere from 3-28 days after exposure to the parasite.1,3

While trichomoniasis is highly curable, it can cause complications, especially in pregnant women. Woman infected during pregnancy are at risk for premature labor, low birthweight babies and infection transmission during birth.3

In addition to pregnant women, the general population of women seems to be at a higher risk of contracting HIV when they have a trichomoniasis infection.3

Fast facts on trichomoniasis

Here are some key points about trichomoniasis. More detail and supporting information is in the main article.

Trichomoniasis is a sexually transmitted infection often referred to as “trich”
Reinfection is common – around 1 in 5 people will be reinfected 3 months following completion of treatment
To prevent reinfection, patients and their sexual partners need to complete treatment
Vaginitis (inflammation of the vagina) is commonly caused by trichomoniasis
Only 30% of those infected with trichomoniasis develop symptoms
Trichomoniasis typically affects the vagina, vulva and urethra
Women affected with trichomoniasis during pregnancy are at a higher risk for premature labor.
What is trichomoniasis?

Trichomoniasis can irritate the genitals and cause swelling in the groin area.
Trichomoniasis, also referred to as “trich,” is a sexually transmitted infection caused by a microscopic, single-cell protozoan parasite called Trichomonas vaginalis. The parasite is spread from person to person via sexual intercourse.

In women, the area of the body that is affected by trichomoniasis most frequently is lower genital tract. In men, it is the urethra. The parasite does not typically infect other parts of the body such as the anus, hands or mouth.2

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), trichomoniasis is the most common curable sexually transmitted disease (STD).2

Risk factors for trichomoniasis
Those at an increased risk of being infected with trichomoniasis include:2,3

Women, with older women more likely than younger women to become infected
People who have more than one sexual partner
People with a history of trichomoniasis or other sexually transmitted infections
People who have unprotected sex.
Symptoms of trichomoniasis
Up to 70% of people do not display any symptoms with a trichomoniasis infection. In particular, men with trichomoniasis are often asymptomatic.2,3

When symptoms are present, trichomoniasis can affect men and women differently. These symptoms range in severity from minor cases of irritation to more extreme cases of inflammation involving discharge.1-3

Symptoms of trichomoniasis for women include:

Frothy, foul-smelling vaginal discharge (clear, white, gray, yellow or green)
Blood in vaginal discharge
Genital irritation
Burning sensations in the genital region or during urination
Groin swelling
Painful intercourse (dyspareunia)
Urinary frequency
Painful urination (dysuria).
Symptoms of trichomoniasis for men include:

Urethral or penile discharge
Penile itching
Burning sensations after ejaculation or urination
Urinary frequency
Painful urination (dysuria).
Complications of trichomoniasis

Trichomoniasis can lead to complications for pregnant women. The infection can be safely treated with medication, however.
A trichomoniasis infection can increase the risk of an individual becoming infected with HIV, along with other sexually transmitted infections. This increased risk is attributed to the inflammation caused by trichomoniasis.2

Trichomoniasis is linked to a number of complications for pregnant women:2-4

Preterm birth
Premature membrane rupture
Low birth weight for babies (less than 5.5 pounds)
Potential transmission of infection to baby during birth.
Fortunately, trichomoniasis can be treated safely with antibiotics during pregnancy.

Diagnosis of trichomoniasis
In order to diagnose a trichomoniasis infection, your health care provider will need to take a sample of vaginal or penile discharge or urine. They can either examine the sample under a microscope or send it to a laboratory for additional testing.1-3

There are a number of steps that women can take to make the process of diagnosis easier for health care practitioners:1

Do not douche for at least 24 hours before an appointment as this washes away discharge
Avoid using deodorant on the vulva – this masks smells and can cause irritation
Do not have vaginal intercourse or insert any object (including tampons) into the vagina for 24-48 hours prior to an appointment
If possible, schedule an appointment for when you are not on your period.
Previously, trichomoniasis would be diagnosed by growing a culture from a sample. Nowadays, diagnosis is much quicker, with health care providers able to utilize quicker tests such as rapid antigen tests and nucleic acid amplification.3

Treatment for trichomoniasis
Trichomoniasis is easily treated in men and women, including those who are pregnant. Most commonly, treatment consists of a single dose of either metronidazole (Flagyl) or tinidazole (Tindamax), forms of antibiotic medication that kill parasites. This medication comes in pill form and is taken orally.2,3

It is important that you and your sexual partners are treated following a diagnosis of trichomoniasis. You should also avoid having sex for a week following treatment. These measures help prevent reinfection.1-3

You can prevent infection with trichomoniasis by using condoms or practicing abstinence.1-3

If you think you have been exposed to trichomoniasis or think that you have the symptoms of an infection, speak with your health care provider for evaluation and treatment.

Share.

Leave A Reply