time is brain

0
Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν κινητοποιηθεί με το σύνθημα “time is brain” για να ευαισθητοποιήσουν τους ασθενείς ώστε να προσέρχονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομείο μετά την εμφάνιση των πρώτων ύποπτων συμπτωμάτων ΑΕΕ
Acute Stroke Unit
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) προκαλούν βλάβη του εγκεφάλου
που οφείλεται σε διακοπή της παροχής αίματος σε μία περιοχή (ισχαιμικό ΑΕΕ) ή σε αιμορραγία από ρήξη ενός αγγείου (αιμορραγικό ΑΕΕ).

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) παγκοσμίως είναι:
-Δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.
-Πρώτη σε συχνότητα αιτία αναπηρίας του πληθυσμού.
-Δεύτερη αιτία ανοϊκής συνδρομής.

Στην Ελλάδα:
-Η ετήσια επίπτωση των ΑΕΕ κυμαίνεται στα 310 περίπου ΑΕΕ ανά 100.000 ανθρώπους ηλικίας 45-85 ετών με 33.000 περίπου νοσηλείες.
-Η επίπτωση παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση λόγω αύξησης του μέσου χρόνου ζωής και του επιπολασμού πολλών παραγόντων κινδύνου για ΑΕΕ όπως υπέρταση, διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, κάπνισμα, αλκοόλ, καρδιοπάθειες κ.λπ.
-Η θνησιμότητα μετά από ΑΕΕ τον πρώτο μήνα ανέρχεται στο 26% και φθάνει σε ένα χρόνο το 37% περίπου των ασθενών με ΑΕΕ.
-Το 1/3 των επιζώντων από ΑΕΕ παρουσιάζουν αναπηρία και χρειάζονται συνεχή βοήθεια, υποστήριξη ή επίβλεψη από άλλο πρόσωπο.

Στην Ευρώπη κάθε χρόνο συμβαίνουν 1.900.000 νέα επεισόδια ΑΕΕ με κόστος νοσηλείας άνω των 38 δις. ευρώ

1 στους 6 θα πάθει κάποια στιγμή εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτός, μπορεί να είσαι εσύ.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΕΕ
-Άμεση αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός ΑΕΕ
-Πολλές φορές τα πρώτα συμπτώματα ενός ΑΕΕ που μπορούν να προειδοποιήσουν τον ασθενή είναι η παροδική ή αιφνίδια εγκατάσταση:
-Αιμωδίας ή αδυναμίας ενός άκρου.
-Δυσκολία άρθρωσης των λέξεων ή κατανόηση του λόγου.
-Διαταραχή όρασης ενός ή και των δύο οφθαλμών.
-Δυσκολία βάδισης.
-Αστάθεια ή ίλιγγος.
-Έντονη κεφαλαλγία σε άτομα που δεν πάσχουν από κεφαλαλγίες.

Χρόνος προσέλευσης στο νοσοκομείο
Η άμεση προσέλευση του ασθενούς είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την έκβαση του ασθενούς για τους εξής λόγους:
-Εξασφαλίζει την διόρθωση των πιθανών αιτιοπαθογενετικών παραγόντων του ΑΕΕ και προλαμβάνει την επέκταση της βλάβης.
-Δίνει την δυνατότητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εφαρμοστούν  οι νεότερες θεραπευτικές αγωγές που μειώνουν στατιστικώς σημαντικά την αναπηρία και τη θνησιμότητα των ασθενών με ΑΕΕ.
-Οι θεραπείες αυτές μπορούν να γίνουν τις πρώτες μόνο ώρες από την εγκατάσταση του ΑΕΕ και έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσο συντομότερα εφαρμοστούν. Συγκεκριμένα η ενδοφλέβια θρομβόλυση μπορεί να γίνει εντός 4 ½ ωρών και η ενδαρτηριακή θρομβεκτομή εντός 6 ωρών από την εγκατάσταση του ΑΕΕ.

Στην Ελλάδα η ετήσια επίπτωση των ΑΕΕ (Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια) κυμαίνεται στα 310 περίπου ανά 100.000 ανθρώπους ηλικίας 45 – 85 ετών με 33.000 νοσηλείες

TΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΕΕ (ΜΑΦ/ΑΕΕ)

Η ΜΑΦ/ΑΕΕ είναι μια μονάδα συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών με ΑΕΕ που γίνεται υπό την επίβλεψη ειδικά εκπαιδευμένων νευρολόγων και νοσηλευτών.

Η ομάδα των ειδικών νευρολόγων οργανώνει και συντονίζει με την συνεργασία και ιατρών άλλων ειδικοτήτων (ακτινολόγων επεμβατιστών, νευροχειρουργών, νευροαπεικονιστών, καρδιολόγων, αγγειοχειρουργών, παθολόγων, φυσιάτρων κ.λπ.) την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών με ΑΕΕ.

Στην ΜΑΦ/ΑΕΕ υπάρχει δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων που βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση των αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών του ΑΕΕ.
Οι εξετάσεις αυτές βοηθούν και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των αιτιών επιδείνωσης της νευρολογικής σημειολογίας κατά την διάρκεια των πρώτων ημερών νοσηλείας και υποδεικνύουν την κατάλληλη θεραπεία.

Συγκεκριμένα μπορούν να διενεργηθούν οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις:
Διαγνωστικός έλεγχος βατότητας των ενδοκράνιων αγγείων και χαρτογράφηση της παράπλευρης κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο με διακρανιακό Doppler / Duplex με ή χωρίς σκιαγραφική ουσία.
-Συνεχής καταγραφή αιματικής ροής για 60΄με διακρανιακό Doppler στο πλαίσιο ανίχνευσης μικροεμβόλων σε ασθενείς με αθηρωματικές πλάκες στα εξωκράνια αγγεία.
-Διακρανιακό Doppler με κατακράτηση της αναπνοής στο πλαίσιο εκτίμησης της αγγειοκινητικής αντιδραστικότητας.
-Διακρανιακό Doppler με έγχυση αεροφυσσαλίδων στο πλαίσιο διάγνωσης του ανοικτού ωοειδούς τρίματος.
-Διακρανιακό Doppler στο πλαίσιο εκτίμησης της ενδοκράνιας υπέρτασης/ εγκεφαλικού οιδήματος σε ασθενείς με εκτεταμένα ισχαιμικά έμφρακτα.

Η άμεση παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις επιπλοκές από 20 έως 50%

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΦ/ΑΕΕ

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (επιπέδου Ι επιστημονικής τεκμηρίωσης) της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Παθήσεων οι ΜΑΦ/ΑΕΕ παρέχουν τα παρακάτω πρακτικά οφέλη:
-Έγκαιρη αντιμετώπιση των ΑΕΕ και των επιπλοκών των από το καρδιαγγειακό, αναπνευστικό και άλλα νοσήματα που μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση του ασθενούς. Η άμεση παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις επιπλοκές από 20-50%.
-Η νοσηλεία των ασθενών στην ΜΑΦ βελτιώνει στατιστικώς σημαντικά την αναπηρία και την θνησιμότητα.
-Μπορεί να γίνει πιστή εφαρμογή των διεθνών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
-Δίνει την δυνατότητα εφαρμογής με ασφάλεια των νέων και αποτελεσματικότερων θεραπειών των ΑΕΕ και των επιπλοκών τους όπως ενδοφλέβια θρομβόλυση, ενδαρτηριακή θρομβεκτομή, επείγουσα ενδαρτηρεκτομή, ημικρανιεκτομή κ.λπ.
-Ειδικότερα η εφαρμογή της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης αποτελεί την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεία αντιμετώπισης των ασθενών με ΑΕΕ, η οποία βελτιώνει τα νευρολογικά ελλείματα, την αναπηρία και την ποιότητα ζωής σε όλες τις υποομάδες ασθενών με ΑΕΕ. Η θρομβόλυση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της νευρολογικής σημειολογίας και των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς κατά το πρώτο 24ώρο της θεραπείας και δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια σε γενικούς θαλάμους νοσηλείας.
-Κατά την νοσηλεία στην ΜΑΦ γίνεται η επιλογή των ασθενών για άλλες επείγουσες παρεμβάσεις όπως θρομβεκτομή η θρομβο-αναρρόφηση, επείγουσα ενδαρτηρεκτομή, αγγειοπλαστική και stent, εμβολισμός ανευρυσμάτων και αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών, μηχανική ή φαρμακευτική λύση αγγειόσπασμου κ.λπ.
-Γρήγορη έναρξη θεραπείας αποκατάστασης με την βοήθεια των ειδικών κλινών.
-Μείωση της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο και κατά συνέπεια ελάττωση του συνολικού κόστους νοσηλείας. Συγκεκριμένα οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΑΦ/ΑΕΕ έχουν κατά μέσο όρο τρεις λιγότερες ημέρες νοσηλείας συγκριτικά με τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε γενικούς θαλάμους νοσοκομείου.

 

“Time is brain”
Η άμεση προσέλευση του ασθενούς είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την έκβασή του.

Μetropolitan Hospital
210 4809000
Eθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο
www.metropolitan-hospital.gr

Πηγή. http://www.protothema.gr/advertorial/article/551500/maf-monada-oxeon-egefalikon-epeisodion-sto-nosokomeio-metropolitan-24-ores-to-24oro/

Share.

Leave A Reply