Παράταση θητείας επικουρικών μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

0

Ένταξη επικουρικών ιατρών στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας»

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8109/2/22/Α2, 27-12-2016 Απόφαση ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υφηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» , οι επικουρικοί ιατροί που περιέχουν οι επισυναπτόμενοι πίνακες, οι οποίοι υπηρετούν με ανάληψη υπηρεσίας από 1/1/2016 εντάσσονται στο πρόγραμμα και η μισθοδοσία τους θα καλυφθεί για 2 έτη. Πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά του Ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία και ΌΧΙ στη Πρωτοβάθμια.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα πρέπει να ενημερώσουν τους Διοικητές των Νοσοκομείων να μη διαγράψουν από τα μητρώα μισθοδοτούμενων τους ιατρούς των οποίων οι συμβάσεις ήταν ετήσιες και λήγουν μετά την 1/1/2017. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.82 του ν.4445/16 (ΦΕΚ 236Α), η θητεία των επικουρικών ιατρών που υπηρετούν στους Νομούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης και είχε οριστεί για ένα (1) έτος, παρατείνεται αυτοδίκαια για ακόμη ένα 1 έτος εφόσον ενταχθεί η μισθοδοσία σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Επισημαίνουμε ότι εντάσσονται στο Πρόγραμμα οι ιατροί που ανέλαβαν υπηρεσία από 1/1/2016 και παραμένουν ενεργείς (άρα αφορά τις διετείς κτλ και όσες λήγουν μετά την 1/1/17), ενώ δεν εντάσσονται οι ιατροί που λήγουν τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2016.

Όσον αφορά τη διαδικασία της πληρωμής των γιατρών αυτών από δω και στο εξής θα ενημερωθείτε σύντομα με εγκύκλιο από τη Διεύθυνση Οικονομικών και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για τη δημιουργία διακριτού κωδικού και τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος θα επιχορηγείται από τα χρήματα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας.
Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα πρέπει να ατιοστείλουν τα στοιχεία με τις περιπτώσεις ιατρών που έχουν αναλάβει μετά τις 1/1/2016 και δεν συμπεριλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες στα εξής email: pfostini@moh.gov.gr και mavamvou@gmail.com . Ιατροί που δεν επιθυμούν την παράταση της σύμβασή τους θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή δήλωση και δε θα τους επιβληθεί η ποινή των 2 ετών της παραίτησης.

Ο Αν. Υπουργός Υγείας

ενταξη κλικ εδω επικουρικών

Share.

Leave A Reply