Να προσλάβετε και πάλι τους 40 ιατρούς

0

ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ
κ. Π. Μπογιατζίδη

Αξιότιμε κύριε
Γνωρίζετε καλά ότι οι πρωτοβάθμιες δημόσιες υπηρεσίες παροχής
υπηρεσιών υγείας, στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από τους ιατρούς που
υπηρετούσαν αρχικά στο Ι.Κ.Α. και στη συνέχεια στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με τον καταστροφικό για το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
νόμο 4238/2014 (άρθρα 17 και 18) η υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του
εθνικού πρωτοβάθμιου συστήματος υπηρεσιών υγείας ανατράπηκε πλήρως.
Σας θυμίζουμε ότι : α) Καταργήθηκαν όλες οι υφιστάμενες θέσεις ιατρικού
προσωπικού στις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το σύνολο του
προσωπικού αυτού τέθηκε σε διαθεσιμότητα, β) Οι ιατροί κλήθηκαν, εντός της
ασφυκτικής προθεσμίας των 7 (!) εργασίμων ημερών από τη θέση τους σε
διαθεσιμότητα, να υποβάλλουν, «αίτηση περί αποδοχής» θέσης υπαλλήλου
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης κλάδου/ειδικότητας
ιατρού/οδοντιάτρου ΠΕ. γ) η κύρωση για όσους ιατρούς δεν κατόρθωσαν (ή
δεν δέχθηκαν) να το πράξουν, ήταν η άμεση απόλυση και πράγματι έγιναν
αθρόες απολύσεις ιατρών της Π.Φ.Υ.
Το αποτέλεσμα αυτής της αδιανόητης ενέργειας ήταν η πλήρης
αποδυνάμωση των μονάδων της Π.Φ.Υ. σε ολόκληρη τη χώρα, τις συνέπειες
της οποίας ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ζούμε ακόμη εντονότερα
από το Μάρτιο του 2020, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που ξέσπασε και
στη χώρα μας.
Όπως γνωρίζετε και ήταν φυσικό, πολλοί συνάδελφοί μας προσέφυγαν
δικαστικά για την ακύρωση των απολύσεών τους και παρά το γεγονός ότι
αρκετοί δικαιώθηκαν δικαστικά, το δημόσιο σύστημα της Π.Φ.Υ. εξακολουθεί
να λειτουργεί με ελλιπέστατο ιατρικό – επιστημονικό προσωπικό και να είναι
υποστελεχωμένο και αποδυναμωμένο, με τις γνωστές σε όλους μας
συνέπειες.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας,
παραδοχές πολλών κυβερνητικών στελεχών για όσα αναφέρουμε πιο πάνω,
όμως αποτελεί πλέον γενική παραδοχή, αυτό που έντονα αμφισβητήθηκε τα
προηγούμενα χρόνια, ότι δηλαδή οι μονάδες υγείας της Π.Φ.Υ. εφόσον έχουν
το αναγκαίο επιστημονικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την
υλικοτεχνική υποδομή, μπορούν να συντελέσουν στην παροχή υψηλής
ποιότητας και αξιοπιστίας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εν τέλει στην
αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων.
Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι κάποιοι εξακολουθούν να μην
αντιλαμβάνονται τα αυτονόητα.
Και το λέμε αυτό επειδή πρόσφατα εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 6002/2020
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία δικαιώθηκαν και σε δεύτερο
βαθμό πλέον 42 ιατροί της 3ης Δ.Υ.Πε (είχε προηγηθεί η θετική για τους
ανωτέρω 42 ιατρούς υπ’αριθμ. 1314/2016 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθήνας και η 3η Δ.Υ.Πε είχε ασκήσει έφεση). Με τις αποφάσεις αυτές, η
τελευταία εκ των οποίων είναι τελεσίδικη και μπορεί να εκτελεστεί, αφού
αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της θέσης σε διαθεσιμότητα και της αυτοδίκαιης
απόλυσης των ιατρών αυτών, υποχρεώθηκε η 3η Δ.Υ.Πε, να τους απασχολεί
και να αποδέχεται την εργασία τους.
Υπάρχει λοιπόν η άμεση δυνατότητα και όχι αυθαίρετα, αλλά
συμμορφούμενοι με όσα ορίζουν οι αποφάσεις που αναφέραμε ανωτέρω, να
προσλάβετε και πάλι τους 40 ιατρούς (2 εξ αυτών απεβίωσαν κατά τη
διάρκεια της δικαστικής διαμάχης), προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που
υπάρχουν σε θέσεις ιατρικού προσωπικού και να παράσχουν την αναγκαία
για το δημόσιο σύστημα υγείας βοήθειά τους, στην αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης.
Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι οι ανωτέρω ιατροί – συνάδελφοί μας,
ασκούν το λειτούργημα πολλά χρόνια, είναι αδιαμφισβήτητης επιστημονικής
αξίας και εμπειρίας και επομένως εάν πράξετε το αυτονόητο (που άλλωστε
είναι και υποχρέωσή σας, βάσει της υπ’αριθμ. 6002/2020 απόφασης), θα
συμβάλλετε καθοριστικά στην ενδυνάμωση και στελέχωση της 3ης Δ.Υ.Πε με
ικανούς και εμπειρότατους ιατρούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συμβάλλουν
καθοριστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση της σοβαρής υγειονομικής κρίσης
που διέρχεται η χώρα.
Σας ενημερώσαμε, πλέον δεν αγνοείτε, γνωρίζετε.
Ελπίζουμε να μην ακολουθήσετε το κάκιστο παράδειγμα των
προκατόχων σας.
Η πρωτοβουλία και οι νόμιμες ενέργειες (αυτονόητες κατά τη γνώμη
μας), ανήκουν πια σ’ εσάς.
Εάν δεν πράξετε ούτε αυτή τη φορά τα αυτονόητα, εάν αρνηθείτε να
εφαρμόσετε και τη δικαστική απόφαση, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως
δικαιολογία.
Απλώς θα είστε σεις υπεύθυνοι των επιλογών σας και των
συνεπειών τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σάββας Παρασκευόπουλος Νικολέττα Μανιάτη
Χειρ. Ουρολόγος Γεν. Χειρουργός

Share.

Leave A Reply