Μερικά ερωτήματα όσον αφορά τον εμβολιασμό για τον SARS-Cov-2

0

1.    Ποιοι θα είναι οι χώροι; Θα υπάρχουν ξεχωριστά γραφεία μεταξύ τους

2.     Ο ιατρός θα εποπτεύει όλα τα γραφεία ταυτόχρονα;

3.     Τι φάρμακα/υλικά θα πρέπει να έχουν αυτά τα γραφεία (αδρεναλίνες, ορούς, τσιρότα, κλίνη κοκ);

4 Θα πρέπει να οριστεί υπεύθυνος παραλαβής, παραγγελίας, απογραφής (θα γίνεται απογραφή δόσεων σε καθημερινή βάση); Σε περίπτωση κατά λάθους καταστροφής τι διαδικασία ακολουθείται;

5.    Θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος συντήρησης ψυγείου. Θα καταγράφονται οι θερμοκρασίες του ψυγείου; Το ψυγείο θα κλειδώνεται;

6.     Οι υπάλληλοι θα εργάζονται ταυτόχρονα ή θα είναι σε rotation. Ποιο θα είναι το ωράριό τους; Σε περίπτωση ασθενείας ή οδείας του ενός και μοναδικού γενικού ιατρού π θα γίνει;

7.     Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού; Θα μπορεί κάποιος να κάνει τη μία δόση σε ένα κέντρο και την άλλη σε άλλο;

8 Το εμβόλιο θα έρθει σε αμπούλες πολλαπλών δόσεων. Πόσο θα πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου; Πόσο μπορεί να αντέξει εκτός ψυγείου. Με ποιο μεσοδιάστημα θα γίνονται οι δόσε»ς;

9.     Θα λαμβάνεται θερμομέτρηση ή ζωτικά σημεία. Θα λαμβάνεται ιστορικό; Θα γίνεται διασταύρωση του ιστορικού μέσω του ΑΜΚΑ και της ηλεκτρονικής συνταγσγράφησης ή ΑΗΦΥ;

10.  Θα συμπληρώνεται κάποιο τυποποιημένο ερωτηματολόγιο; Θα υπάρχει χρόνος να γίνουν ερωτήσεις από τους ασθενείς ή να εκφράσουν κάτι που τους απασχολεί;

11.  Θα γίνεται φυσική εξέταση του ασθενούς.

12.  Ποιες θα είναι οι αντενδείξεις του εμβολίου (αλλεργίες, κορτιζόνη, επιληψία κοκ); Αν έχουν κάνει κάποιο άλλο εμβόλιο πρέπει να περιμένουν κάποιο χρονικό διάστημα;

13.  Η εγκυμοσύνη αποτελεί αντένδειξη. Πώς θα εξασφαλίζεται η κατάσταση μη-εγκυμοσύνης (κατά δήλωση ή με τεστ);

14   Τι γίνεται σε περίπτωση που εμβαλιστεί κάποιος με ενεργό νόσο COVID (ασυμτττωματικός), Εάν από την άλλη έχει περάσει COVID αυτό πρέπει να σημειώνεται κάπου;

15   0 ασθενής θα υπογράφει κάποιου είδους συναίνεσης; Ή έστω κάποιο έγγραφο ότι τα στοιχεία του ιστορικού που δίνει είναι αληθή

16. Ποιες είναι οι αναμενόμενες παρενέργειες του εμβολίου άμεσες και έμμεσες; Πυρετός (ύψος, διάρκεια, χρόνος εμφάνισης), τοπικές αντιδράσεις, άλγος στην περιοχή της ένεσης, λεμφαδενοπάθεια;

17   Τι θα γίνει εάν ο ασθενής κολλήσει COVID στο μεσοδιάστημα των δόσεων. Θα προχωρήσει στην δεύτερη δόση.

18   Πόση ώρα θα πρέπει να παρομείνει ο ασθενής για παροκολούθηση. μετά το εμβόλιο;

19   Σε πόσο χρονικό διάστημα αναμένονται να αναπτυχθούν τα αντισώματα. Ισχύουν οι 2 εβδομάδες όπως και στην γρίππη. Τι οδηγίες θα δίνονται στους ασθενείς για αυτό το διάστημα;

20.  Θα δίνεται κάποιου είδους βεβαίωση ότι έγινε η δόση ή στη συνέχεια ότι είναι πλήρως εμβολιασμένος; Αυτή η βεβαίωση θα είναι μόνο στα ελληνικά (δεδομένου ότι ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο) ή θα είναι κάτι αντίστοιχο της κίτρινης κάρτας εμβολιασμών,

21.   Θα καταγράφονται οι εμβολιασμοί σε κάποια βάση δεδομένων; Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτή τη βάση. Μόνο ο ιατρός, όπως και στο μητρώο γρίππης; Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος καταχώρισης. Θα καταχωρούνται σύγχρονα ή στο τέλος της ημέρας; Θα υπάρχει βιβλίο καταγραφής/συμβάντων.

22    Οταν θα φύγει ο ασθενής, θα υπάρχει κάποιο τηλέφωνο (ίσως καλύτερα κάτι σαν κεντρικό hotline) που θα μπορεί να απευθυνθεί για να αναφέρει τυχόν παρενέργειες ή για να θέσει απορίες; Δεδομένου ότι ο υπεύθυνος ιατρός δεν θα βρίσκεται όλες τις ώρες στο ΚΥ. αλλά και όταν θα βρίσκεται θα απασχολείται και αλλού, ποιος θα δίνει τέτοιου είδους πληροφορίες. Θα πρέπει να απευθύνεται στον ιατρό του από εκεί και πέρα.

23    Τέλος αν ένας επαγγελματίας υγείας έχει κάποιο απορία ή έχει προκύψει κάτι που θα απευθύνεται,

 

Share.

Leave A Reply