Οι απόψεις των νέων ιατρών της χώρας για την «Καριέρα τους στην Ιατρική»

0

Παγκόσμια Ημέρα Νέων Ιατρών – 24 Ιουνίου 2015

Έρευνα: Οι απόψεις των νέων ιατρών της χώρας για την «Καριέρα τους στην Ιατρική» Οι νέοι ιατροί της χώρας καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν εξαντλητικά ωράρια, έλλειψη ύπνου, αυξημένες ευθύνες, σκληρό ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής. Η πίεση που τους ασκείται οδηγεί τόσο σε σωματική όσο και σε ψυχική καταπόνηση. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νέων Ιατρών (World Young Doctors Day) που καθιερώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια από την Παγκόσμια Οργάνωση Νέων Ιατρών (World Young Doctors Organization – WYDO) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου, το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας – JDN-Hellas, ένα νέο μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2014 από νέους ιατρούς της χώρας μας με σκοπό τη δημιουργία ενός φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προβληματισμών μεταξύ των νέων λειτουργών της Ιατρικής στη χώρα αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών με τους συναδέλφους τους σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, διεξήγαγε έρευνα σε δείγμα νέων ιατρών από όλη την Ελλάδα με σκοπό την αποτύπωση των απόψεων και των σκέψεών τους για την «Καριέρα στην Ιατρική», που άλλωστε αποτελεί και το motto της παγκόσμιας ημέρας για φέτος.

Στην έρευνα, που διεξήχθη από 24 Μαϊου έως 20 Ιουνίου 2015, συμμετείχαν συνολικά 58 άτομα, 55% γυναίκες και 45% άνδρες, ηλικίας 25-44 ετών, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που είχε αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβαν από το JDN-Hellas μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter). Προέρχονταν από όλο το φάσμα των νέων ιατρών – 59% ειδικευόμενοι ιατροί, 24% πρόσφατα ειδικευμένοι ιατροί, 10% απόφοιτοι σε αναμονή ειδικότητας, 2% αγροτικοί ιατροί και 5% ιατροί σε αναμονή για τις εξετάσεις λήψης ειδικότητας.

Σε γενικές γραμμές εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την επιλογή τους να ασχοληθούν με την Ιατρική (28% πολύ ικανοποιημένοι, 53% ικανοποιημένοι, 7% ουδέτεροι, 9% μη ικανοποιημένοι, 3% καθόλου ικανοποιημένοι), δήλωσαν στην πλειοψηφία τους (83%) ότι σκοπεύουν στο μέλλον να ασκήσουν την ιατρική τους ειδικότητα σε κλινικό επίπεδο, μόλις το 9% δήλωσε πως σκοπεύει να ασχοληθεί με την έρευνα, ενώ ένα ποσοστό 2% σκέφτονται να ασχοληθούν με άλλο επάγγελμα αντί της Ιατρικής.

Κλικ στις εικόνες

WYDD15_PPTSLIDE_018_GR WYDD15_PPTSLIDE_021_GR WYDD15_PPTSLIDE_022_GR WYDD15_PPTSLIDE_023_GR WYDD15_PPTSLIDE_013_GR WYDD15_PPTSLIDE_011_GR WYDD15_PPTSLIDE_020_GR WYDD15_PPTSLIDE_019_GR WYDD15_PPTSLIDE_016_GR WYDD15_PPTSLIDE_017_GR WYDD15_PPTSLIDE_014_GR

Διχασμένοι εμφανίστηκαν όσον αφορά το πώς φαντάζονται την άσκηση της ιατρικής μετά την λήψη της ιατρικής ειδικότητας, 28% τοποθετεί τον εαυτό του σε ιδιωτικό ιατρείο σε μεγάλη πόλη της Ελλάδας και 19% εργαζόμενο σε ιδιωτική κλινική, ενώ 19% ως εργαζόμενο σε δημόσιο νοσοκομείο μεγάλης πόλης και επίσης 19% σε δημόσιο νοσοκομείο της επαρχίας. Τέλος, ως ιδιώτη ιατρό σε ιδιόκτητο ιατρείο στην επαρχία σε ποσοστό 14% και ως εργαζόμενο σε ιδιωτική επαρχιακή κλινική μόλις ένα 2%. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο βαθμό ετοιμότητας άσκησης της ιατρικής τους ειδικότητας, με ποσοστό 22% να νιώθει πανέτοιμο να εργαστεί ως επιμελητής σε δημόσιο νοσοκομείο και 33% ως ιδιώτης ιατρός, ενώ ποσοστό 31% προτιμά να εργαστεί σε ομάδα ιατρών και 12% μάλλον υπό επίβλεψη εμπειρότερων ειδικευμένων ιατρών. Χαρακτηριστικά, ένα 2% δεν νιώθει καθόλου έτοιμο να εργαστεί αυτόνομα και δηλώνει πως θα εργαστεί οπωσδήποτε υπό επίβλεψη.

Στην ερώτηση «πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου επαγγελματικά μετά από 15 χρόνια», οι νέοι ιατροί που συμμετείχαν απαντούν: ως ειδικευμένο/η ιδιώτη ιατρό (45%), ως επιμελητή/τρια σε δημόσιο νοσοκομείο (21%), ως επιμελητή/τρια σε ιδιωτική κλινική (12%), ως διευθυντή/τρια κλινικής (10%), ως ερευνητή/τρια σε κάποιο ερευνητικό κέντρο (5%), ως ιατρό δημόσιας υγείας (2%), και ακόμη ως ειδικευόμενο/η ιατρό ποσοστό 2%. Παρατηρήθηκε μάλιστα αρκετά χαμηλό ποσοστό ενδιαφέροντος για ενασχόληση με την έρευνα, καθώς μόλις το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ενδιαφέρεται πολύ για κάτι τέτοιο.

Άλλο ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί η γεωγραφική κατανομή των επιλογών στην ερώτηση «Εφόσον μετά την λήψη της ειδικότητας παραμείνεις στην Ελλάδα, σε ποια περιφέρεια της χώρας θα εργαζόσουν;»: Η συντριπτική πλειοψηφία (59%) επιλέγει την Περιφέρεια Αττικής, το 16% την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 10% την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 9% την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 5% την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το 2% την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, χαρακτηριστικός είναι και ο «συγκεντρωτισμός» στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς το 83% επιλέγει ως τόπο εργασίας την πρωτεύουσα νομού, σε αντίθεση με το 17% που προτιμά μια άλλη πόλη ή κωμόπολη νομού.
Οι παράγοντες για την επιλογή του τόπου εργασίας πολλοί: Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος (καλές υποδομές, καλός εξοπλισμός) (συμφωνεί το 86% των ερωτηθέντων), Ύψος μισθού/αποδοχών (συμφωνεί το 59% των ερωτηθέντων), Δυνατότητα συνεργασίας με ικανούς συνεργάτες (συμφωνεί το 59% των ερωτηθέντων), Φόρτος εργασίας (συμφωνεί το 48% των ερωτηθέντων), Μέγεθος της πόλης/κωμόπολης/χωριού (συμφωνεί το 47% των ερωτηθέντων), Πρόσβαση του προσωπικού υγείας σε εξειδικευμένο εξοπλισμό (συμφωνεί το 47% των ερωτηθέντων), Επαγγελματικά στάνταρ (πχ. Εργασιακό περιβάλλον με προοδευτικές υπηρεσίες υγείας όπως τηλεϊατρική (συμφωνεί το 44% των ερωτηθέντων) και Πρόσβαση σε πιο “δύσκολες” ή απαιτητικές περιπτώσεις ασθενών (συμφωνεί το 34% των ερωτηθέντων).
Δύο άλλες παράμετροι που εξετάστηκαν είναι η αντίληψη που έχει ο νέος ιατρός στην Ελλάδα για το φόρτο εργασίας και το λόγο εργασίας/προσωπικής ζωής ενός ειδικευόμενου ιατρού. Οι απόψεις φαίνεται να διίστανται, ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα: Φόρτος εργασίας – ειδικευομένου Παθολογίας (33% μη διαχειρίσιμος, 59% βαρύς, 9% όσος πρέπει/αρμόζει, 0% ελαφρύς), ειδικευόμενου Γενικής Χειρουργικής (29% μη διαχειρίσιμος, 66% βαρύς, 2% όσος πρέπει/αρμόζει, 3% ελαφρύς), ειδικευόμενου Αναισθησιολογίας (12% μη διαχειρίσιμος, 57% βαρύς, 26% όσος πρέπει/αρμόζει, 5% ελαφρύς), ειδικευόμενου Γενικής Ιατρικής (6% μη διαχειρίσιμος, 28% βαρύς, 38% όσος πρέπει/αρμόζει, 28% ελαφρύς). Λόγος εργασίας/προσωπικής ζωής – ειδικευόμενος Παθολογίας (0% εξαιρετικός, 5% καλός, 21% ικανοποιητικός, 52% κακός, 22% απαράδεκτος), ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής (2% εξαιρετικός, 3% καλός, 19% ικανοποιητικός, 50% κακός, 26% απαράδεκτος), ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας (3% εξαιρετικός, 14% καλός, 41% ικανοποιητικός, 38% κακός, 4% απαράδεκτος), ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής (16% εξαιρετικός, 28% καλός, 29% ικανοποιητικός, 24% κακός, 3% απαράδεκτος).

Κλείνοντας, σε συνάρτηση με τη γενικευμένη «φυγή» στο εξωτερικό συνολικά των νέων επιστημόνων της χώρας, έτσι και οι νέοι ιατροί, μετά τη λήψη της ειδικότητας στην Ελλάδα, σκέφτονται στην πλειοψηφία τους να εγκαταλείψουν τη χώρα και να εργαστούν στο εξωτερικό σε ποσοστό τουλάχιστον 59%. Μάλιστα, το 38% θα επέλεγε το Ηνωμένο Βασίλειο, το 15% τη Σουηδία, το 12% τη Γερμανία, το 6% τις ΗΠΑ, ενώ κάποια άλλη χώρα το 29%.

Βιβλιογραφία
1. McKimm J, Wong J, Wright R, O Sullivan H. Developing clinical leadership capacity among UK foundation trainees. Br J Hosp Med (Lond). 2011 Jul;72(7):406–9
2. Girasek E, Eke E, Szócska M. Analysis of a survey on young doctors’ willingness to work in rural Hungary. Hum Resour Health. 2010 may;8:13
3. Takeda et al. Characteristic profiles among students and junior doctors with specific career preferences. BMC Med Education 2013, 13:125
4. Goodyear HM. Career guidance: how do we inspire students and young doctors to careers in paediatrics and child health? Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2009 jun;94(3):87-91
5. Lakhey M, Lakhey S, Niraula SR, Jha D, Pant R. Comparative attitude and plans of the medical students and young Nepalese doctors. Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2009 jun;7(26):177-182
6. Chaudhuri Ε, Mason NC, Newbery N, Goddard AF. Career choices of junior doctors: is the physician an endangered species? Clin Med 2013, Vol 13, No 4: 330–5

Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) – Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το ΔΙ.Ν.Ι.Ε. είναι ένα μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό Σωματείο Νέων Ιατρών, που ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2014 από 20 ιδρυτικά μέλη, όλοι τους Νέοι Ιατροί.

Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι:
Η δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, τη συζήτηση θέσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν σε θέματα ενδιαφέροντος για τους νέους ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων (και όχι μόνο) της δημόσιας υγείας, της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ασφαλών συνθηκών εργασίας, και της κινητικότητας των νέων ιατρών. Η δομή και λειτουργία του ΔΙ.Ν.Ι.Ε. βασίζεται στο αντίστοιχο “Junior Doctors’ Network-JDN of Associate Members of the World Medical Association-WMA” (JDN-WMA), το οποίο ιδρύθηκε το 2011 στην Ουρουγουάη και δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.

Οι σκοποί του Δικτύου επιτυγχάνονται:
1. Με τη συμμετοχή, διαπραγμάτευση και συζήτηση των μελών του με τα μέλη του JDN-WMA και με τα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη (Associate members) του WMA πάνω σε ζητήματα που αφορούν στους νέους ιατρούς.
2. Με τη συνεργασία των μελών του με τα μέλη του JDN-WMA και με τα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη του WMA και με άλλους φορείς ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των νέων ιατρών που είναι εγγεγραμμένοι ως Συνδεδεμένα μέλη του WMA.
3. Με το να αναπτύσσει βιβλιοθήκη βιβλιογραφικών αναφορών πάνω σε ζητήματα ενδιαφέροντος των νέων ιατρών, συμπεριλαμβανομένων (και όχι μόνο) ανασκοπήσεων της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ερευνών, αναφορών από συναντήσεις και συνέδρια, και κειμένων θέσεων (policy statements, white papers, resolutions κ.ά).
4. Με το να παρέχει ενημέρωση πάνω σε τρέχοντα ζητήματα ενδιαφέροντος των νέων ιατρών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το JDN-WMA και τους Ιατρικούς Συλλόγους – μέλη του WMA και άλλους φορείς.
5. Με το να οργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης και να αναπτύσσει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για τους νέους ιατρούς.
6. Με το να συντονίζει και να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την έρευνα στη δημόσια και παγκόσμια υγεία (global health), ευκαιρίες για κλινική άσκηση και ανταλλαγές που απευθύνονται σε νέους ιατρούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
7. Με το να αναπτύσσει και διεξάγει σχετικά προγράμματα και δράσεις «ΑΠΟ νέους ιατρούς, ΓΙΑ νέους ιατρούς» ή δράσεις απευθυνόμενες προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

8. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως πρόσφορο για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του Δικτύου.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και παλαιά (Alumni).

Α) Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη και όλοι οι νέοι ιατροί, απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που ζουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Ως νέοι ιατροί νοούνται εκείνοι που δεν έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη από την αποφοίτησή τους. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να στηρίζουν τους καταστατικούς σκοπούς του Δικτύου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τα αποδεχθεί, εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Δικτύου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτού. Τα τακτικά μέλη παροτρύνονται όπως εγγραφούν ως Συνδεδεμένα μέλη του WMA, εφόσον το επιθυμούν.

Β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. , άτομα που έχουν συμβάλει ηθικά ή υλικά στην ευόδωση των σκοπών του Δικτύου και έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες.

Γ) Ως παλαιά μέλη (Alumni) νοούνται τα τακτικά μέλη που έχασαν την ιδιότητα του τακτικού μέλους, λόγω παρέλευσης δεκαπέντε (15) ετών από την αποφοίτησή τους και δεν θεωρούνται πλέον νέοι ιατροί.

Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος

Share.

Leave A Reply