Επικουρικοί ιατροί. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων 29-9-2014

0

Πρόσληψη 900 επικουρικών ιατρών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάρτηση με πίνακες θέσεων για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

………
11. τα άρθρα 20 & 21 του 4213/9-12-13
12. τα άρθρα 22 (παρ. 4) & 38 του ν. 4238/17-2-14 (ΦΕΚ 38Α)
13. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών
θέσεων.
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
15. Τις εισηγήσεις των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών
16. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/10430/ΔΠΓΚ έγγραφο του ΓΛΚ
17. Το υπ΄αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/40/2844/10-3-14 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης επικουρικών ιατρών.
18. Το αριθ. Πρωτ. 2/57933 που αφορά απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
19. Το αριθ. οικ.59626/ 7-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης, οι επικουρικοί γιατροί, θα αποτελέσουν μία μεγάλη ανάσα για το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας, καθώς σήμερα οι περισσότερες μονάδες του ΠΕΔΥ δεν λειτουργούν, ή υπολειτουργούν, αφού δεν υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες. Η λύση αυτή ωστόσο, όπως έχει τονίσει ο κ. Βορίδης, «είναι προσωρινή, μέχρι να πάμε σε μια οριστική λύση αφού διαμορφωθεί η συνολική εικόνα των κέντρων υγείας και των πολυδύναμων καθώς και η συνολική διαμόρφωσή τους όταν θα είναι σε πλήρη εξέλιξη το Πρωτοβάθμιο Δίκτυο (ΠΕΔΥ)».

Συνολικά οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ και του ΕΟΠΥΥ, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας, αναμένεται να φθάσουν τις 4.000. Οι 2.000 προσλήψεις, δηλαδή 800 στο ΕΣΥ και 700 – 800 περίπου νοσηλευτές, αφορούν τον προγραμματισμό του υπουργείου Υγείας για το 2014.  Από τις 4.000 αυτές προσλήψεις, οι 1.000 αφορούν το θεσμό του οικογενειακού ιατρού.

επικουρικοί προσκληση ενδιαφέροντος 29092014    κλικ εδώ

Share.

Leave A Reply