Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ. Οι απόψεις μας για το νομοσχέδιο δημόσιας υγείας

0

Η Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ. είναι η μη κερδοσκοπική Επαγγελματική Ένωση η οποία εκπροσωπεί τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της Αττικής, αυτοχρηματοδοτούμενη από πόρους των μελών της. Εκ των καταστατικών υποχρεώσεων της Ένωσης, της ιατρικής δεοντολογίας αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας μας, καθιστούμε εαυτούς κοινωνούς κάθε προβλήματος που αφορά τον παιδικό πληθυσμό της χώρας, αισθανόμενοι πλήρως εντεταγμένοι στην εξυπηρέτηση και προστασία του.

Κύριε Υπουργέ

Από το προς διαβούλευση νομοσχέδιο, όσον αφορά τους εμβολιασμούς και την υποχρεωτικότητα των εμβολίων διαβάσαμε με έκπληξη τα εξής:

β) Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
γ) Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η προσωποποιημένη ενημέρωση ενός εκάστου πολίτη για τον χρόνο και τον τρόπο συμμετοχής του στα προαναφερόμενα Εθνικά Προγράμματα.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να θέσουμε υπ όψη σας κάποια σημαντικά στοιχεία που αφορούν την πραγματικότητα στην χώρα μας.

1.   Η εμβολιαστική κάλυψη στην χώρα μας, με αναφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, σε γενικές γραμμές είναι άγνωστη, αφού καμία καταγραφή δεν έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια.

2.   Η διστακτικότητα για εμβολιασμό και οι αντιεμβολιαστές αποτελούν σημαντική παράμετρο στην ελλιπή εμβολιαστική κάλυψη.

3.   Υπάρχουν τουλάχιστον δύο γνωστοί πληθυσμοί με εξαιρετικά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο εμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων που προστατεύονται με εμβολιασμό και άρα αυξημένο κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Οι πληθυσμοί αυτοί είναι οι Ρομά και οι πρόσφυγες/μετανάστες.

4.   Πολύ εύκολα οι γονείς παιδιών που διστάζουν ή δεν επιθυμούν να τα εμβολιάσουν βρίσκουν τρόπους και ξεπερνούν την διαδικασία (φέρνουν στο σχολείο φωτοτυπημένα βιβλιάρια άλλων παιδιών που έχουν εμβολιαστεί, βεβαιώσεις γιατρών κλπ).

 

Κύριε Υπουργέ εσείς για ποια υποχρεωτικότητα εμβολιασμών ακριβώς μιλάτε;

Ο εμβολιασμός, προκειμένου για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο είναι ήδη υποχρεωτικός.

Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014Κ.Υ.Α(ΦΕΚ 1296/Β’/21-05-2014)

Α ́ ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2,3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α ́/10.1.2014), όπως αντικαταστάθηκαν (περ. 3 και 4) με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ.  Α ́/17.2.2014) μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στην  Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι και τα εξής:

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

Δυστυχώς πουθενά δεν ορίζεται από τον νόμο, στην περίπτωση που οι γονείς δεν θα κάνουν τα προβλεπόμενα εμβόλια στο παιδί τους, ποια ακριβώς θα είναι η επίπτωση όσον αφορά την εγγραφή των παιδιών, ή άλλο μέτρο που να εξασφαλίζει τον εμβολιασμό και άρα την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών της σχολικής κοινότητας.

Επί της ουσίας δηλαδή η μη πρόβλεψη κάποιας επίπτωσης αναιρεί την υποχρεωτικότητα της διάταξης αυτής και ακυρώνει τον νόμο στο σημείο αυτό. Δηλαδή με απλά λόγια είτε ένα παιδί έχει κάνει τα εμβόλια ή δεν τα έχει κάνει δεν θα παίξει κανένα ρόλο για την εγγραφή του στους παιδικούς σταθμούς ή στην εκπαίδευση, αφού όλα στο τέλος θα εγγραφούν.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα χειρότερο με την διευκρινιστική απάντηση που το Υπουργείο Παιδείας έδωσε με έγγραφο στην δημοσιότητα στις 15-12-2015 και φέρει την υπογραφή του τότε Υπουργού Παιδείας κ Φίλη (βλέπε συνημμένο1) και που η Ένωσή μας είχε καταγγείλει ως απαράδεκτο και είχε ζητήσει με δημόσια επιστολή στον απελθόντα Υπουργό Υγείας καθώς και με εμφανίσεις στα μέσα επικοινωνίας να καταργηθεί.
Από το επίσημο αυτό έγγραφο, που σημειωτέον είναι ακόμα σε ισχύ, αντιγράφουμε:

 

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ.Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δlνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδότησε ότι «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους».

Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από: α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δlνσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε) ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ. Α’ ΦΕΚ 287).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διευκρινιστική αυτή επιστολή αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια για αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας και της αναγκαιότητας για εμβολιασμό. Επί της ουσίας δίνει το άλλοθι σε όλες τις αντιεμβολιαστικές ομάδες να την ισχυρίζονται και ακόμα χειρότερα να βάζει σε σκέψη ακόμα και αυτούς τους γονείς, που μέχρι τώρα συναινούσαν για τον εμβολιασμό των παιδιών τους.

Θα περιμέναμε η κατάργησή της να ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που θα είχατε λάβει για την προστασία των εμβολιασμών.

 

Κύριε Υπουργέ  Υγείας

Μετά από όλα αυτά και με δεδομένη την επιδημία της ιλαράς που τα τελευταία χρόνια ταλαιπώρησε και την χώρα μας, με 3500 κρούσματα, 4 θανάτους και πάρα πολλές σοβαρές μη αντιστρεπτές επιπλοκές, αλλά και με την σποραδική εμφάνιση και άλλων θανατηφόρων νοσημάτων το τελευταίο διάστημα (διθφερίτιδα, κοκκύτη κλπ), που καλύπτονται με εμβολιασμό, ζητούμε:

1.   Να καταργήσετε άμεσα την απαράδεκτη διευκρινιστική απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας (βλέπε σχετικό συνημμένο του συνηγόρου του πολίτη).

2.   Να τοποθετηθείτε δημόσια εναντίον των αντιεμβολιαστικών τάσεων και απόψεων και να ενημερώσετε τους γονείς και τον Ελληνικό πληθυσμό ότι, το Υπουργείο Υγείας συνιστά ανεπιφύλακτα στον πληθυσμό να εμβολιάζεται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, διαβεβαιώνοντας ότι τα εμβόλια είναι το μοναδικό μέσον για την προστασία από τα πολύ σοβαρά αυτά νοσήματα.

Επειδή αυτονόητα δεν υπάρχουν και επειδή ως Υπουργείο Υγείας εκπροσωπείτε και ευθύνεστε για την συμπεριφορά του πληθυσμού απέναντι στον εμβολιασμό, ακράδαντα πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση αυτή θα αποτελέσει το σημαντικότερο στοιχείο για να πεισθούν οι γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους.

3.   Να τροποποιήσετε την σχετική παράγραφο του προς διαβούλευση νομοσχεδίου «μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.». Δηλαδή κύριε Υπουργέ θα πρέπει πρώτα να δούμε κρούσματα, να θρηνήσουμε ίσως τον θάνατο κάποιου/ων και μετά να επιβάλουμε μέτρα υποχρεωτικότητας, καταργώντας επί της ουσίας και με τον τρόπο αυτό τον προληπτικό χαρακτήρα των εμβολιασμών;

4.   Νομοθετήστε την υποχρεωτικότητα τουλάχιστον του βασικού εμβολιασμού με συγκεκριμένες κυρώσεις (μπορούμε να σας προτείνουμε).

Το δικαίωμα αυτών που δεν επιθυμούν να εμβολιάζονται είναι σεβαστό. Πιστεύουμε όμως ότι δεν είναι δυνατόν το δικαίωμα των λίγων αυτών ομάδων να βάζει σε κίνδυνο όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό όπως αυτό συνέβη στην πρόσφατη επιδημία της ιλαράς. Άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και αλλού στον κόσμο έχουν προβλέψει και νομοθετήσει μέτρα για τις περιπτώσεις αυτές.

5.   Εφαρμόστε άμεσα μέτρα, δράσεις και προγράμματα για τους Ρομά και τους πρόσφυγες/μετανάστες. Το πρόβλημα δεν λύνεται με πυροσβεστικούς εμβολιασμούς από διάφορες άγνωστες ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις, αλλά με εφαρμοσμένα προγράμματα που θα εξασφαλίσουν την διαχρονικότητα των εμβολιασμών και θα είναι κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα για τους πρόσφυγες μετανάστες σας στέλνουμε δειγματοληπτικά το βιβλιάριο υγείας ενός παιδιού πρόσφυγα/μετανάστη (βλέπε σχετικό συνημμένο2), όπου ξεκάθαρα φαίνεται ότι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού αυτού είναι από ελλιπής έως ανύπαρκτη. Με τις προσφυγικές ροές να αυξάνουν η ανησυχία μας για την δημόσια υγεία σε σχέση με τους εμβολιασμούς είναι μεγάλη.

 

Για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα, πρέπει να κρατήσουμε ψηλά την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας μας. Το Υπουργείο Υγείας ως το αρμοδιότερο όργανο για την εξασφάλιση της υγείας και προστασίας του πληθυσμού από νοσήματα που προστατεύονται με τους εμβολιασμούς, έχει την υποχρέωση να πάρει θέση με μεγάλη σοβαρότητα για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, καθώς και για όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα, που θα εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο του εμβολιασμού των παιδιών στην χώρα μας.

Όσον αφορά το γενικότερο νομοσχέδιο, αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι:

Καμία προσέγγιση δεν προσπάθησε να γίνει για την συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας, του μαχόμενου δηλαδή γιατρού, όπως αυτός εκφράζεται και εκπροσωπείται μέσα από τα συλλογικά του όργανα (συλλόγους και επαγγελματικές ενώσεις).

Άλλη μία φορά το πρόβλημα της δημόσιας υγείας επιχειρείται και ανατίθεται να λυθεί με ετερόκλητους (21 άτομα), συμμετέχοντες σε επιτροπές. Το υπουργείο Υγείας πρέπει να μάθει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται μέσα από επιτροπές, αλλά κυρίως με την βοήθεια και την συμβολή των καθημερινά μαχόμενων επαγγελματιών υγείας, που απουσιάζουν παντελώς από το νομοσχέδιο αυτό.

Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε και να σας μεταφέρουμε την άποψή μας. Δεν πρέπει εξ άλλου να ξεφύγει της προσοχής σας ότι οι Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδίατροι έχουν την ευθύνη των εμβολιασμών για τον παιδικό πληθυσμό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%.

Με τιμή

Η Πρόεδρος                                                                                      Ο Γραμματέας

Σοφία Σάνι                                                                              Δημήτριος Φούσκας

Συνημμένο 1 Διευκρινιστική επιστολή (1)

 

Share.

Leave A Reply