0

Περί ιατρικής εκπαίδευσης.

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερίδα, που διοργάνωσαν η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και το ίδρυμα «Ελληνική Ιατρική Βιβλιοθήκη…