0

ΠΙΣ. Σοβαρευτήτε επιτέλους

Με χθεσινό του έγγραφο ο ΄Β Αντιπρόεδρος του διορισμένου ΔΣ προσπάθησε να υπερβεί τις αρμοδιότητές του και να συγκαλέσει, μόνος, παράνομο…