Συντάκτης: Γεώργιος Παπασταματάκης

Προσλήψεις γιατρών ανάλογες με τις συνταξιοδοτήσεις, ξεχωριστή μισθοδοσία για τις εφημερίες, 4 υποχρεωτικές εφημερίες για κάθε γιατρό, τροποποίηση των οργανισμών…

Read More