Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Χαμός για την θέση Δ/ντου Ιατρικής Υπηρεσίας

0

Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας προΐσταται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων με κριτήρια την επιστημονική επάρκεια, τις διοικητικές ικανότητες, την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, τη συμπεριφορά προς τους ασθενείς, το κύρος τους μεταξύ των συναδέλφων και το πνεύμα συνεργασίας τους. Ο Διοικητής υποβάλλει τον πίνακα, μαζί με εισήγησή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ορίζει έναν από τους τρεις πρώτους στον πίνακα ως Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, με τριετή θητεία, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά εγγραφής.

 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας έχει ως κύριο έργο την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας, της οποίας είναι και διοικητικός προϊστάμενος. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Συντονίζει το έργο των τομέων και των τμημάτων, όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

β) Εισηγείται στο Διοικητή του νοσοκομείου το πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ύστερα από γνώμη των Διευθυντών των τομέων.

γ) Εισηγείται στο Διοικητή το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών και του λοιπού προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, έπειτα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

δ) Εισηγείται στο Διοικητή για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ε) Εισηγείται στο Διοικητή το πρόγραμμα επισκεπτηρίου νοσηλευομένων.

στ) Ελέγχει και εποπτεύει τις δραστηριότητες των τμημάτων και μονάδων της Ιατρικής Υπηρεσίας που δεν ανήκουν σε τομέα.

ζ) Επιμελείται την τήρηση του πρωτοκόλλου της Ιατρικής Υπηρεσίας και των ατομικών φακέλων με τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των Διευθυντών τομέων, που προβλέπονται στο άρθρο 36 του νόμου 2519/1997.

η) Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων δυσλειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας που προκύπτουν και δίνει τις απαραίτητες λύσεις με γνώμονα την ιατρική δεοντολογία και το συμφέρον του ασθενούς.

ι) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την ιεραρχική του θέση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή όσες του αναθέτει ο Διοικητής του νοσοκομείου.

ζ) Συντονίζει και ελέγχει την εκπαίδευση των ιατρών για λήψη ειδικότητας και συνυπογράφει με τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον μοναδικό Διευθυντή του Τμήματος, Μονάδας ή Εργαστηρίου στο οποίο οι ιατροί ασκήθηκαν για τη λήψη της ειδίκευσης τους το πιστοποιητικό άσκησης και απόδοσης τους.

 

Από τα παραπάνω τεκμαίρετε πόσο σημαντική ειναι η θέση του Δ/ντου Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας. δεν θα μπορούσε συνεπώς να είναι αντικείμενο πολιτικών συναλλαγών και αποκλεισμών από άτομα που το μόνο που τους ενδιαφέρει ειναι ο ρεβανσισμός και η προσωπική τους ανέλιξη, από άτομα που δεν έχουν προσφέρει τίποτα απολύτως στο νοσοκομείο και χρησιμοποίησαν την θέση τους για προσωπικά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.

Γράφω αυτά διαφωνώντας κάθετα στην σημερινή απόφαση του Επιστημονικού συμβουλίου και δίνω μια ξεκάθαρη υποστήριξη στον μέχρι τώρα διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας τον αναισθησιολόγο Νίκο Αγρότη γιατί αυτές τις πράγματι δύσκολες στιγμές τα έχει βγάλει πέρα με το παραπάνω όντας 24ωρες το 24ωρο στο νοσοκομείο επιλύοντας σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που προκύπτουν. Το νοσοκομείο μας δεν αντέχει σε κομματικά πειράματα.

Θα επανέλθω

Παπασταματάκης Γεώργιος

Χειρουργός

 

 

Share.

Leave A Reply