Θ.Εξαδάκτυλος. Λίγες σκέψεις ενοψει των εκλογών του ΠΙΣ

0

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Παραφράζοντας τον Αϊνστάιν «εάν συνεχίσουμε να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα» και θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα από τη συλλογική μας δράση δύσκολα θα τα λέγαμε ικανοποιητικά, θέλω να μοιραστούμε μερικές σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΙΣ μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερος.

1. Το πρώτο που θα πρέπει να επιδιώξει, είναι ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου, του κύρους και των αρμοδιοτήτων του στο ιατρικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Στόχος που είναι σχετικάεφικτός, καθώς δεν απορροφά πόρους, απαιτεί όμως σχεδιασμό και προετοιμασία.

i. Οι αρμοδιότητες του ΠΙΣ σε θέματα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να διευρυνθούν στα πρότυπα των αρμοδιοτήτων που έχουν οι σύλλογοι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι ουσιαστικά ασκούν το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής σε αυτούς τους δύο τομείς. Ενδεικτικά, τέτοια θέματα είναι ο αριθμός των εισακτέων στις ιατρικές σχολές, ο προγραμματισμός των θέσεων ειδικότητας κλπ.
ii. Ενεργή θεσμοθετημένη συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΕΣΥ που μπορεί να ενισχυθεί μέσα από την κατάργηση των σημερινών γραφειοκρατικών δομών με ιδιαίτερο ρόλο στην κατανομή των πόρων και τον έλεγχο των προμηθειών.

iii. Ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας τα οποία σήμερα βρίσκονται στα χέρια εταιριών ( κυρίως ξένων συμφερόντων), που εφαρμόζουν βιομηχανικά μοντέλα με ελάχιστη προσαρμογή ή αντανάκλαση σε ποιοτικά θέματα ιατρικής ή υγείας.

iv. Ανάπτυξη συστημάτων απολογισμού (audit), τα οποία αργά ή γρήγορα θα επιβληθούν, δεδομένης της εφαρμογής τους σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.
2. Αλλαγή λειτουργικού μοντέλου.

Για να μπορέσει ο ΠΙΣ να μπει σε καινούργιες αναγκαίες δραστηριότητες θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας του αλλά και τη φιλοσοφία του έτσι ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός, αποτελεσματικός και δημιουργικός. Σε αυτά τα πλαίσια, η συνέλευση των προέδρων πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο λόγω της ευελιξίας της. Επίσης, η ΓΣ χρειάζεται να διευρυνθεί και να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ψηφοφοριών που θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις κουραστικές και ατελέσφορες σημερινές διαδικασίες. Η λειτουργία θεματικών, εξειδικευμένων επιτροπών του ΔΣ είναι αναγκαία δεδομένης της πολυπλοκότητας των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η διασύνδεση του ΠΙΣ με κέντρα κύρους και ισχύος με τα οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και ανάδραση. Τέλος, ο ΠΙΣ με δεδομένα τα προβλήματα της χώρας, θα πρέπει να αναπτύξει διεθνή δράση πέραν της συμμετοχής του στην UEMS με ιδιαίτερη στόχευση στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

3. Επαναπροσδιορισμός της σχέσης του με το πολιτικό σύστημα.

Μέχρι σήμερα οι διοικήσεις του ΠΙΣ είτε προέρχονταν από μία παράταξη με αναφορά σε συγκεκριμένο κόμμα, είτε είχαν διαπαραταξιακό χαρακτήρα πολλαπλών αναφορών όπως την τελευταία τριετία. Με δεδομένη την σχέση αλληλεξάρτησης απώλεσαν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη του ιατρικού κόσμου γεγονός που συντελεί και τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της αναποτελεσματικότητας και της αποδυνάμωσης των δράσεων. Η αποβολή της επιρροής των κομμάτων από τον ΠΙΣ είναι απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη μιας ισότιμης σχέσης με το πολιτικό σύστημα.

4. Στροφή προς την ενίσχυση συντονισμένων επιχειρηματικών δράσεων.

Ο ΠΙΣ μπορεί και πρέπει να αναπτύξει ένα πλέγμα ενεργειών και δράσεων με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης των γιατρών. Στην αντίθετη περίπτωση οι γιατροί κινδυνεύουν να καταλήξουν αναγκαστικά υπάλληλοι είτε όσων αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση είτε του κράτους.

Στα πλαίσια αυτό ο ΠΙΣ πρέπει:

1. Να παρέχει τεχνογνωσία στους συναδέλφους που ξεκινούν τη δραστηριότητα τους,

2. Να ενισχύει την ιατρική ιδιωτική πρωτοβουλία,

3. Να εξασφαλίζει με παρεμβάσεις του την ισοτιμία έναντι των μεγάλων συμφερόντων,

4. Να καθοδηγεί εξωστρεφείς δράσεις όπως σε θέματα ιατρικού τουρισμού,

5. Να οργανώνει και να αξιοποιεί επενδυτικές δράσεις μέσω εθνικών ή κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

6. Να οριοθετήσει τα ζητήματα της ιατρικής διαφήμισης με τρόπο σύγχρονο και σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία.

7. Να διεκδικήσει δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση αρνούμενος την ισοπεδωτική νοοτροπία των κυβερνήσεων.

5. ΤΣΑΥ

Οφείλουμε να έχουμε σαφές όραμα και στόχο για το ΤΣΑΥ παρά τα πολλαπλά προβλήματα, τις αμαρτίες του παρελθόντος και τα νομοθετικά εμπόδια. Στόχος πρέπει να είναι η ανεξαρτητοποίηση του και η απομάκρυνση του από την κρατική εποπτεία που επέφερε τα γνωστά σε όλους δεινά. Επιπλέον, κι ανεξάρτητα από αυτούς τους στόχους θα πρέπει να επιδιωχθεί και η δημιουργία επαγγελματικού ταμείου. Το σύνολο των ενεργειών αναφορικά με το ταμείο, θα πρέπει να έχουν σταθερή προσήλωση προς τον παραπάνω στόχο, εάν επιθυμούμε αξιοπρέπεια μετά την συνταξιοδότηση μας. Για το τεράστιο θέμα του ΤΣΑΥ μέχρι τις 8 Μαρτίου θα επικοινωνήσουμε αναλυτικότερα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσμικός ρόλος του ΠΙΣ κατοχυρώνεται μέσα από επιτυχημένη, συγκεκριμένη και αποτελεσματική δράση, και μέσα από την ανάληψη αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Εάν προσβλέπουμε σε μέλλον διαφορετικό από το σημερινό, οφείλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας.

Με απλά λόγια όταν η πολιτεία νομοθετεί το 2011 την ανάληψη της ευθύνης της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος από τον ΠΙΣ το 2012, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα, οφείλουμε να ασκούμε τα δικαιώματα μας άμεσα αντί να ζητούμε τρίμηνες παρατάσεις επί τριετία εάν επιθυμούμε να μας αντιμετωπίζουν σοβαρά.

Φιλικά,

Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος
Πλαστικός Χειρουργός
Πρόεδρος ΙΣΘ

Share.

Leave A Reply