Προς κάθε ταλαίπωρο δεύτερο-τρίτο και βγάλε,ημιεπιστήμονα που ασκεί κριτική σε καθηγητές πανεπιστημίου.

0

Προς κάθε ταλαίπωρο δεύτερο-τρίτο και βγάλε, ημιεπιστήμονα που ασκεί κριτική σε καθηγητές πανεπιστημίου.
1. Οι καθηγητές ΑΕΙ είναι κρατικοί λειτουργοί.
2. Η ελεύθερη διατύπωση της γνώσης και η διακίνηση των ιδεών αποτελεί αδιαπραγμάτευτο και συνταγματικό δικαίωμα και υποχρέωσή τους προς την κοινωνία.
3. Η «λογοκρισία» δεν επιτρέπεται ούτε από την πολιτεία και τις δικαστικές αρχές
4. Η άνευ λόγου χαρακτηρισμοί σε προσωπικό επίπεδο είναι ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ, ενώ η κριτική στο πεδίο της αυθεντίας τους αποτελεί ΥΒΡΗ, λόγω ημιμάθειας.
5. Η φοίτηση όλων των αδαών, όχι μόνο στην επιστήμη, αλλά και στη γλώσσα και στην αντίληψη προφορικών εκφράσεων, θα τους βοηθούσε, αν κατάφερναν να περάσουν τις εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ και δη στις Ιατρικές Σχολές της χώρας.
ΣΥΣΤΗΝΩ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, διότι διακρίνω και ανώριμη συμπεριφορά.
Και αυτό το λέω ως Ιατρός.
Για να βοηθήσω!

 

Δημήτριος Κούβελας Professor of Clinical Pharmacology, School of Medicine Aristotle University of Thessaloniki, Greece

 

Share.

Leave A Reply