ΠΕΔΥ-ΚΥ Αντισσας Λέσβος. Παράνομη η απόφαση 2ης ΥΠΕ για περικοπή των προγραμμάτων εφημεριών

0

Κύριε Διοικητά,
Με την εντολή σας με Αρ. Πρωτ: 22621/90- 16/6/2015 υποχρεώνεται τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας να προβούν στην άμεση περικοπή των προγραμμάτων εφημεριών, ώστε σε κάθε Κέντρο Υγείας να πραγματοποιείται καθημερινά μια ενεργός εφημερία και μια ετοιμότητας. Με δεδομένο πως δεν προβλέπεται εφημερία ετοιμότητας στους αγροτικούς γιατρούς και τον μικρό αριθμό των υπηρετούντων ειδικευμένων ιατρών, ουσιαστικά προτείνετε οι αγροτικοί γιατροί να εφημερεύουν σε ενεργό εφημερία, να αντιμετωπίζουν δυνητικά περίπλοκα ιατρικά περιστατικά, χωρίς την άμεση επίβλεψη και την εκπαιδευτική παρουσία ειδικού γιατρού. Οι δύο από τους τρεις ειδικευμένους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Άντισσας διαμένουν σε απόσταση 18 περίπου χιλιομέτρων από το Κέντρο Υγείας. Αν εφημερεύουν σε εφημερία ετοιμότητας όπως ουσιαστικά προτείνεται, ο χρόνος προσέλευσης τους είναι τουλάχιστον 20 λεπτά, που σε βαριά περιστατικά μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην υγεία του ασθενούς.
Ο ένας γιατρός που θα βρίσκεται σε ενεργό εφημερία, θα πρέπει να ανταπεξέλθει στον καθημερινό φόρτο εργασίας, δηλαδή να εξετάζει επί 16 ως 24 ώρες, να πραγματοποιεί τις επείγουσες εργαστηριακές (αιματολογικές, βιοχημικές και μικροβιολογικές) εξετάσεις, να εκτελεί το νοσηλευτικό έργο (λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού) και να συνοδεύει τα περιστατικά που χρήζουν διακομιδής στο Νοσοκομείο. Αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη εντολή η εντατικοποίηση της δουλειάς θα οδηγήσει στην σωματική κατάρρευση των γιατρών και θα αυξήσει τα ιατρικά λάθη. Οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας θα αποτελούν αντικίνητρο, για την κάλυψη των κενών θέσεων γιατρών στις απομακρυσμένες περιοχές.
Στο Κέντρο Υγείας Άντισσας λόγω της χρόνιας έλλειψης σε πληρώματα ασθενοφόρων, συνήθως υπάρχουν 12 ως 20 κενές υπηρεσίες ασθενοφόρου, ενώ οι υπόλοιπες καλύπτονται μόνο με έναν οδηγό χωρίς συνοδό πλήρωμα. Ο εφημερεύων γιατρός στην διάρκεια της διακομιδής ασθενών, εκτελεί και χρέη πληρώματος ασθενοφόρου. Επίσης καθημερινά πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε ασθενείς, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετακινηθούν, ανταποκρίνεται σε κλήσεις για πιστοποίηση θανάτου και σε κατεπείγοντα περιστατικά (όπως τροχαία ατυχήματα, πτώσεις από ύψος κτλ), μετακινούμενος αν παραστεί ανάγκη και με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. Ο χρόνος διακομιδής ενός περιστατικού από το Κέντρο Υγείας Άντισσας στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια πίσω στο Κέντρο Υγείας διαρκεί τέσσερις (4) περίπου ώρες. Ο γιατρός που βρίσκεται σε ενεργό εφημερία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εγκαταλείπει το Κέντρο Υγείας χωρίς γιατρό(!), ή ο γιατρός που βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας, να προσέρχεται και να παραμένει καθημερινά επί πολλές ώρες στο Κέντρο Υγείας εκτελώντας στην ουσία ενεργό εφημερία, χωρίς να λαμβάνει την ανάλογη αποζημίωση.
Λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλή εφημέρευση του Κέντρου Υγείας Άντισσας, θεωρώ την εντολή σας με Αρ. Πρωτ: 22621/90- 16/6/2015, για δραματική περικοπή του προγράμματος εφημεριών, προδήλως παράνομη, διότι θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ζωή και την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας.

Παρακαλώ για να την εφαρμόσω να μου στείλετε δεύτερη συγκεκριμένη γραπτή εντολή, ώστε να αναλάβετε ακέραια την ευθύνη.

Με τιμή

Ο Διευθυντής

ΠΑΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Άντισσα, 17-06-15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 501
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΠΡΟΣ: Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου
Ταχ. Δ/νση: Άντισσα Τ.Κ. 81103, Λέσβος
Τηλ / Φαξ: 2253056440 / 2253056250
info@ky.antissas.gr

Πειραιάς 16/06/2015
Αρ. Πρωτ: 22621/90

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 2ης ΥΠΕ κλικ εδώ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Κ.Υ., Π.Π.Ι. και Π.Ι.
αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 
Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Την ασφαλή εφημέρευση της κάθε μονάδας ανά Κ.Υ. – Π.Π.Ι. – Π.Ι
2) Τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα των Νήσων, αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
3) Τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πρόσβασης του πληθυσμού σε άλλα πλησιέστερα νησιά λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στη Νησιωτική Ελλάδα κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς και την έλλειψη συχνών ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δρομολογίων
4) Την αποτελεσματικότητα στην παροχή Φροντίδας Υγείας
5) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2015, ο οποίος είναι κατά πολύ μειωμένος σε σχέση με τις δεδουλευμένες εφημερίες του έτους 2014
6) Τα πρακτικά της επιτροπής περί κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας (αριθ. Πρωτ.: 3369/28-1-15).

Κατόπιν των ανωτέρω, υποχρεούμαστε να προσαρμόσουμε τις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας, πρωτίστως με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία κάθε μονάδας, αλλά δεσμευόμενοι από τα στενά πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Παρακάτω παραθέτουμε πίνακες με ημέρες εφημερίας ανά μήνα και σύνθεση εφημεριών, ανά Κ.Υ., Π.Π.Ι. και Π.Ι.

Η εφαρμογή του παρόντος ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής του.

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ 23 Ημέρες ανά μήνα (λόγω εφημερίας του πλησιέστερου Νοσοκομείου) Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 23 Ημέρες ανά μήνα (λόγω εφημερίας του πλησιέστερου Νοσοκομείου) Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΙΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΚΑΛΟΝΗΣ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΣΟΥ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας
Π.Ι.ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 30 Ημέρες Μία(1) εφημερία ενεργής και μία(1) ετοιμότητας

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ 30 Ημέρες Δύο (2) εφημερίες ενεργείς και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΘΗΡΑΣ 30 Ημέρες Δύο (2) εφημερίες ενεργείς και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ 30 Ημέρες Δύο (2) εφημερίες ενεργείς και μία(1) ετοιμότητας
Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ 30 Ημέρες Δύο (2) εφημερίες ενεργείς και μία(1) ετοιμότητας

Π.Π.Ι. ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
ΥΔΡΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΟΙΝΟΥΣΩΝ -ΧΙΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΨΑΡΡΩΝ -ΧΙΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Σάββατα και Κυριακές
ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΚΕΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΣΙΦΝΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΣΕΡΙΦΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΣΙΚΙΝΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΔΟΝΟΥΣΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Σάββατα και Κυριακές
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΘΗΡΑΣΙΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΑΝΑΦΗΣ Σάββατα και Κυριακές
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΚΙΜΩΛΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΣΥΜΗΣ Σάββατα και Κυριακές
ΤΗΛΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΧΑΛΚΗΣ Σάββατα και Κυριακές
ΜΕΓΙΣΤΗΣ Σάββατα και Κυριακές
ΚΑΣΣΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΝΙΣΥΡΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σάββατα και Κυριακές
ΛΕΙΨΩΝ Σάββατα και Κυριακές
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΛΙΝΔΟΥ
Π.Ι. ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΜΕΘΑΝΩΝ Σάββατα και Κυριακές
ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ Σάββατα και Κυριακές
ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ Σάββατα και Κυριακές
ΠΑΝΟΡΜΟΥ Σάββατα και Κυριακές

Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών η διακομιδή και η συνοδεία του ασθενούς θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση μεταξύ των εφημερευόντων ιατρών και του Υπευθύνου για το συντονισμό επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κοινοποιηση; ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2.Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού.
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υγείας
4.Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσωτερική διανομή:
-Γρ. Υποδιοικητών.

Share.

Leave A Reply