ΠΑΣΥΝΜ: Η Κυβέρνηση και το Υπ. Υγείας να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των Νοσηλευτών και Μαιών

0
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) με ανακοίνωσή του εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα προβλήματα που εγείρονται από τους συνδικαλιστικούς φορείς χρονίζουν, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα στην εύρυθμη  λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ως αντικείμενο συζήτησης και διαβουλεύσεων χωρίς θετική κατάληξη. 
Συνεχίζοντας σημειώνει:
«Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά:
Την πάγια θέση ότι η αρχή της ισότητας εξυπακούει ότι οι μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και των Μαιών θα πρέπει να είναι αξιοπρεπώς συγκρίσιμες με όλα τα άλλα συναφή επαγγέλματα εντός και εκτός υπηρεσιών υγείας, να συνάδουν με το πανεπιστημιακό επίπεδο της εκπαίδευσής τους και του επαγγελματισμού τους, αντικατοπτρίζοντας την αντικειμενική αξία της εργασιακής τους συμβολής στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας.
Ότι ως εργαζόμενοι, οι Νοσηλευτές και οι Μαίες έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν, να διαπραγματεύονται συλλογικά και να λαμβάνουν συνδικαλιστική δράση για διεκδίκηση των αιτημάτων τους.
Υπενθυμίζουμε ότι τα εν ισχύ νομικά πλαίσια καθορίζουν ότι οι Νοσηλευτές και οι Μαίες υποχρεούνται στην απόκτηση πανεπιστημιακών προσόντων, σε ανανέωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μέσω διαδικασιών συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης δεδομένα τα οποία συμβάλλουν,  με βάση επιστημονική τεκμηρίωση[1], στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και οδηγούν σε καλύτερη έκβαση στους ασθενείς.
Καλούμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να αναγνωρίσουν αυτό το δικαίωμα και να ανταποκριθούν άμεσα ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που εγείρονται από τους νοσηλευτικούς και μαιευτικούς συνδικαλιστικούς φορείς ώστε να αποφευχθούν αθέμιτες καταστάσεις που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν περαιτέρω το σύστημα».
Πηγή. http://ygeia-news.com/index.php?
Share.

Leave A Reply