Ο ΙΣΑ ζητά τη ρύθμιση των δανείων γιατρών

0

Επιστολή του ΙΣΑ στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τη ρύθμιση των δανείων και την επιβολή κυρώσεων για τη μη ανταπόκριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των Funds.Ο ΙΣΑ με επιστολή του, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ζητά τη ρύθμιση των δανείων και την επιβολή κυρώσεων για τη μη ανταπόκριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των Funds.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ στην επιστολή του, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρει ότι σύμφωνα με την από 11/6/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε να θέσει ενώπιον του, το σοβαρό ζήτημα που αφορά στις καταγγελίες που έχει λάβει από πολλά μέλη του, οι οποίοι προσπαθούν εις μάτην να ρυθμίσουν τα δάνεια τους, όμως δεν μπορούν λόγω προσκομμάτων που θέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες ειδικής εκκαθάρισης.

«Παρά το γεγονός πως λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας που υπήρχε στην χώρα επί μία δεκαετία, τα μέλη μας κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσω διαρκών επικοινωνιών να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, όμως εξαιτίας εμποδίων που παρουσιάζονται από αποκλειστική υπαιτιότητα των υπαλλήλων κάποιων Τραπεζών δεν δύνανται να τις ρυθμίσουν και το χρέος διαρκώς αυξάνεται», επισημαίνει στην Επιστολή του ο ΙΣΑ και τονίζει τα εξής:

«Οι ιατροί καταθέτουν προτάσεις με όλα τα έγγραφα που τους ζητάνε και σε κάποιες περιπτώσεις δεν λαμβάνουν ούτε καν απάντηση, παρά μόνο κάποιες φορές τους κοινοποιούνται διαταγές πληρωμής, αν και βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους. Μάλιστα πολλές φορές τα πιστωτικά ιδρύματα και οι διαχειριστικές εταιρείες αρνούνται να τους χορηγήσουν αντίγραφα των δανειακών τους συμβάσεων αν και με βάση το άρθρο 47 του Ν. 2873/2000 όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 παρ. 7 του Ν. 2912/2001 προβλέπεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, να χορηγούν στον αιτούντα οφειλέτη αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και κατάσταση με ανάλυση του ύψους της οφειλής, καθώς και αντίγραφα των υφιστάμενων καρτελών και παραστατικών.

Επιπροσθέτως από τις ισχύουσες διατάξεις περί διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών που θεμελιώνεται με την ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002 και από τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών [άρθρο 47 παρ. 3 ν. 273/2000 (Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας)], έχουν ρητή υποχρέωση για την παροχή των παραπάνω εγγράφων, χωρίς χρέωση. Επίσης έχουν υποχρέωση προσκόμισης κάθε προβλεπόμενου στοιχείου διαφάνειας των δανειακών τους σχέσεων,  δεσμευόμενοι από τις διατάξεις Ν.2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτή και την διάταξη του άρθρου 47 παρ.3 του Ν.2873/2000 καθώς των άρθρων 259 και 222 του Ποινικού Κώδικα περί παράβασης Καθήκοντος και Υπεξαγωγής Εγγράφων».

Ο ΙΣΑ καταλήγει τονίζοντας, ότι επειδή η ρύθμιση των δανείων αυτών είναι επιτακτικής σημασίας, καθώς η οικονομική δυσπραγία επιτάθηκε λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, ζητά την παρέμβαση του Υπουργού για να αποκατασταθεί το σοβαρό αυτό ζήτημα ώστε να δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των δανείων, αλλά και διαγραφής μέρους των οφειλών αυτών, καθώς από υπαιτιότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών διαχείρισης δεν ρυθμίζονται.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Share.

Leave A Reply