Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας ύψους 2.000.000 €

0

Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Υγείας στις 12/1/2018 μεταξύ
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.Παύλου Πολάκη και του Διοικητή του
Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γεωργίου Μπέζου αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του
Νοσοκομείου με το ποσό των 550.000 € μέσω ΠΔΕ για την προμήθεια 20
μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, ενός βρογχοσκοπικού πύργου πλήρης και ενός
συστήματος βιντεοαρθροσκόπησης υψηλής ευκρίνειας.
Ο στόχος που ετέθη είναι το μήνα Μαϊο να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
διαγωνιστικές διαδικασίες και να παραληφθεί ο ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός.
Σημειώνεται επίσης ότι μέσα στην εβδομάδα δημοσιεύεται η διακήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ψηφιακού ακτινολογικού συνολικού
προϋπολογισμού 380.000 € με χρηματοδότηση που έλαβε το Νοσοκομείο
Καλαμάτας από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας τέλους του έτους
2017.
Τέλος, σε ολοκλήρωση βρίσκεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 € που
χρηματοδοτήθηκε το Νοσοκομείο Καλαμάτας από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του 2017. Πρόκειται για τον κάτωθι εξοπλισμό:
1. Σύστημα βιντεολαπαροσκόπησης HD, τμχ 2
2. Ενδοσκοπικός πύργος ΩΡΛ HD, τμχ 1
3. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης, τμχ 2
4. Σύστημα επεξεργασίας νερού, τμχ 1
5. Σκιαλυτικές λυχνίες με δορυφόρο τύπου LED, τμχ 7
6. Τομογράφος οτπικής συνοχής OCT, τμχ 1
7. Νευροχειρουργικό μικροσκόπιο, τμχ 1
8. Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης, τμχ 2

Ύστερα από τα παραπάνω ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ.Γιώργος Μπέζος
δήλωσε:
« Καιρό τώρα, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, καταβάλλουμε μία μεγάλη προσπάθεια το
Νοσοκομείο Καλαμάτας να το φθάσουμε ψηλά. Και αυτό γιατί, για όλους μας
πάνω από όλα είναι ο Άνθρωπος, πάνω από όλα είναι ο Ασθενής.
Αυτή την περίοδο τρέχουν οι διαδικασίες για την προμήθεια νέου
ιατροτεχνολογ

Share.

Leave A Reply