Μία ακόμη Διακριση για το ΤΕΠ ΓΝΑ Σισμανογλείου

0

κλικ στην εικόνα

Εν μέσω πανδημίας COVID-19 το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο για την πιστοποίησή με το πρότυπo ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. Μετά από την ενδελεχή επιθεώρηση η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώθηκε  ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το ΤΕΠ του ΓΝΑ Σισμανογλείου  ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001: 2015.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά την  Παροχή υπηρεσιών υγείας  στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Αποτελει μια διάκριση που ελάχιστα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του ΕΣΥ κατέχουν στην επικράτεια.

Με την πιστοποίηση αυτή ,την χρήση ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης  ληπτών  Υγείας  και την ολοκληρωμένη ανάρτηση της Ιστοσελιδας ΤΕΠ με ανάγνωση συστηματος QR , η Διεύθυνση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με την αρωγή της  Διοίκησης του Νοσοκομείου του ΓΝΑ Σισμανογλείου  αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για την βέλτιστη ποιοτική παροχή υπηρεσιών στο λήπτη Υγείας επενδύοντας  πιστοποιημένες  υπηρεσίες  επιχειρώντας πάντα με συνέπεια και αξιοπιστία.

Βασίλειος Κ.Καλδης

Γενικός Χειρουργός Εντατικολόγος

Δ/ντης ΤΕΠ ΕΣΥ

ΓΝΑ Σισμανόγλειο

https://www.sismanoglio.gr/DIATOM-TEP/DIATOM-TEPgr.php

Share.

Leave A Reply