Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών…

0

Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών-και ειδικότερα του πρώτου στην Ελλάδα , μια ανάλυση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2007-2016)

Η μέση ηλικία στην τεκνογονία αυξήθηκε στην Ελλάδα από τα 26,1 έτη το 1980 στα 31,5 έτη το 2017, γεγονός το οποίο οφείλεται στην μετατόπιση προς τα άνω της ηλικίας απόκτησης παιδιού/παιδιών και ειδικότερα στην ολοένα μεγαλύτερη συγκέντρωση των πρώτων γεννήσεων στις ηλικίες 30-34 ετών. Η συγκριτικά υψηλότερη γονιμότητα στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε σχέση με την γονιμότητα στα 25-29 έτη και στη χώρα μας αποτελεί μια γενικότερη πραγματικότητα στα «παλαιά» κράτη-μέλη της Ε.Ε., αποτέλεσμα της αναθεώρησης της στάσης των σύγχρονων ζευγαριών προς περισσότερη «ποιότητα» εις βάρος της «ποσότητας» στην απόκτηση και διαπαιδαγώγηση των απογόνων τους (Becker & Lewis, 1973; Doepke, 2015). Η παρατηρούμενη αυξητική τάση της συγκέντρωσης των γεννήσεων στις «ώριμες» ηλικίες (30 -34 έτη) σε εθνικό επίπεδο ανάμεσα στο 2007 και το 2016 οφείλεται κυρίως στο ότι η απόκτηση ενός πρώτου παιδιού στις ηλικίες αυτές καθίσταται σταδιακά συχνότερη από την απόκτηση ενός δεύτερου σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής επικράτειας

ΚΛΙΚ ΕΔΩ. Δημογραφικά_Νέα_Τεύχος_34

Share.

Leave A Reply