Ενεργειακή αναβάθμιση του Π.Γ.Ν.Τ.συνολικού προϋπολογισμού 3.240.857,80 ευρώ

0

Ένα μεγάλο έργο για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης που θα βελτιώσει αφενός το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας τόσο μεγάλης ομάδας και αφετέρου που θα εξοικονομήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ βρίσκεται προ των πυλών.

Όπως είχε δηλώσει ο διοικητής του Νοσοκομείου Αναστάσιος Τζανής πριν από λίγες ημέρες, προαναγγέλλοντας τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης, με το σπουδαίο αυτό έργο το Παναρκαδικό θα εξοικονομήσει 600.000 ευρώ σε καύσιμα θέρμανσης ανά έτος.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του  Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η ενεργειακή αναβάθμιση του  Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης συνολικού προϋπολογισμού 3.240.857,80 €, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια.

Μέσω της ένταξης της πράξης αυτής και της υλοποίησής της επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης / ψύξης / αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με LED, εισαγωγή συστήματος διαχείρισης ενέργειας των κτιρίων, αντικατάσταση των δύο αναλογικών ακτινολογικών μηχανημάτων με νέα ψηφιακά.

Πρόκειται για μία δραστική ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτιρίου, του κτιρίου ΤΕΠ και του κτιρίου Διοικήσεως και του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης (ΠΓΝΤ) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

1. Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου διά την υποβολή φακέλου, ΠΕΑ ΕΧ ΑΝΤΕ

2. Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θερμάνσεως/ ψύξεως/αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως

2.1 Αντλίες θερμότητας συνολικής θερμικής/ψυκτικής ισχύος 2324 kW για ψύξη/θέρμανση και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) καθώς και νέου δικτύου στοιχείων ανεμισ2.2 Τοποθέτηση 630 μονάδων αερισμού με ανάκτηση θερμότητας στους χώρους των ανωτέρω κτιρίων

2.3 Ηλιοθερμικά συστήματα συνολικού εμβαδού συλλεκτών 228,5 m2 και 14000 m3 δεξαμενών θερμού νερού

2.4 Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με LED

2.5 Εισαγωγή συστήματος διαχείρισης ενέργειας των ανωτέρω κτιρίων (BMS) 250 σημάτων εισόδου-εξόδου

3. Αντικατάσταση ακτινολογικών ιατρικών μηχανημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης

4. Τεχνική μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το υποέργο 2

5. Υπηρεσίες ενεργειακής διαχειρίσεως και ελέγχου

5.1 Ενεργειακός έλεγχος, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και εκπαίδευση προσωπικού

5.2 Ενεργειακή παρακολούθηση, έλεγχος ιατρικών μηχανημάτων.

6. Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοση Β’ ΠΕΑ

 

Το όφελος από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι:

Εξοικονόμηση πετρελαίου κατά 49,3%
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 11,3%
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 17,5%.
Μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 21,2%
Αναβάθμιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού με αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Παναρκαδικού Νοσοκομείου.

ΠΗΓΗ. https://www.arcadiaportal.gr/news/panarkadiko-nosokomeio-tripolis-egkrithike-i-energeiaki-anavathmisi-exoikonomisi-ekatontadon

Share.

Leave A Reply