ΑΠΘ. Έκδοση βιβλίου με τἰτλο “Ιστορία της Ανατομικής”

0

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ διευρύνει τις δραστηριότητές της στο πεδίο των εκδόσεων. Ερέθισμα της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η ανάγκη για εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα των πεδίων της ιστορίας της ιατρικής, της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας της υγείας, της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας και άλλα.
Απώτερος στόχος είναι εξοικείωση και η σταδιακή εμπέδωση αρχών ανθρωπιστικής παιδείας στους λειτουργούς της Ιπποκρατικής επιστήμης και στους φοιτητές Ιατρικής.
Η πρώτη έκδοση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ είναι το βιβλίο του Καθηγητή Γ. Παρασκευά, με τίτλο «Ιστορία της Ανατομικής. Ανέκδοτο Χειρόγραφο του Καθηγητή Αλέξανδρου Σάββα με σχόλια του Καθηγητή Γεώργιου Παρασκευά».
Στις 160 σελίδες του, που είναι διανθισμένες με 200 και πλέον φωτογραφικά τεκμήρια, γίνονται αναφορές σε άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου σπουδαίων ανατόμων, σε γεγονότα και παραλειπόμενα, που συνδυαστικά αναδεικνύουν την ιστορική πορεία της επιστήμης της Περιγραφικής Ανατομικής.
Το βιβλίο διατίθεται στο πωλητήριο της ”Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου” (ισόγειο κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ).
Γεώργιος Παρασκευάς
Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής

Share.

Leave A Reply