Το Σχέδιο Νόμου για τις Μ.Η.Ν.* έρχεται αλλά εκείνες φεύγουν!

0

Το Σχέδιο Νόμου για τις Μ.Η.Ν.* έρχεται αλλά εκείνες φεύγουν!’’
*(Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας)
Αποτελεί τελικά εθνικό μας κουσούρι! Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η εμμονή μας, εδώ και πολλά χρόνια, να νομοθετούμε συνεχώς, με την εντύπωση ότι μόνο έτσι θα τεκμηριώσουμε δημόσια ότι παράγουμε έργο. Το χειρότερο δε είναι ότι κάθε φορά που ένα νομοθέτημα καταφθάνει, είναι γεμάτο αιφνιδιασμούς! Παράδοξο που αρνούμαστε ακόμη να αντιληφθούμε ότι το μόνο που επιτυγχάνεται, είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της θεσμικής μας αναξιοπιστίας!
Φορολογικό, Παιδεία, Ασφαλιστικό, παντού, όχι σήμερα αλλά εδώ και χρόνια, τα ίδια! Γιατί να διαφέρει η Υγεία! Τούτη την φορά, δεν θα αναφερθώ στο δημοφιλές εκείνο μέρος του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε, αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Άλλωστε αναμένω ότι θα το κάνουν πολλοί άλλοι! Εκείνο που πραγματικά όμως με εξέπληξε, είναι οι αιφνίδιες αλλαγές στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, για τις οποίες παρατηρώ μια περίεργη σιγή, όταν το μόνο που νομίζαμε ότι περιμέναμε είναι η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων από το ΚΕΣΥ! Αμ’ δε!
Βάσει των διατάξεων που ίσχυαν με την υπ’ αριθμ. Α6/Γ.Π.Οικ. 103516 (ΦΕΚ 3206/ 28.11.2014) υπουργική απόφαση για τις Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ιδιωτικών Μ.Η.Ν., ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα που στέγαζε η Μ.Η.Ν. θα μπορούσε να είναι είτε Χειρουργικού τομέα είτε Παθολογικού τομέα είτε Οδοντιατρική είτε Μεικτή όταν συνδυάζει δύο ή περισσότερες ιατρικές ειδικότητες. Κάτι που αποτελούσε όχι δική μας εφεύρεση αλλά διεθνή πρακτική! Εδώ λοιπόν αποφασίσαμε να πρωτοτυπήσουμε! Στο Αρθ. 30, παρ. 4 του νέου Σχεδίου Νόμου κάθε Μ.Η.Ν. μπορεί να αναπτύσσει μία μόνο ιατρική ειδικότητα!!!
Στο ίδιο ΦΕΚ στο Άρθρο 2, παρ.1 προέβλεπε: Η Μ.Η.Ν. εγκαθίσταται σε αυτοτελές κτίριο είτε σε λειτουργικά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή συστεγάζεται αποκλειστικά με άλλο φορέα ΠΦΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που λειτουργεί νόμιμα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία Μ.Η.Ν. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Η Αυτοτελής Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή.” Ενώ τώρα στο Αρθ. 30, παρ. 10 αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση των αυτοτελών Μ.Η.Ν. με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ!!! Συγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι προφανές ότι η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας βοηθάει και στην εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για το σύνολο της κοινωνίας και είναι λιγότερο επικίνδυνη και επιβαρυντική για τον ασθενή ενώ ταυτόχρονα είναι διακριτή η ευθύνη στο σύνολο της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών;
Τέλος το Άρθρο 2, παρ.2 προέβλεπε ότι “Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Μ.Η.Ν. είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις ισχύουσες για την περίπτωση διατάξεις.” Τώρα στο Αρθ. 30, παρ. 3β περιγράφεται ότι στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Για να καταλάβω, ποιος ακριβός είναι ο λόγος εξομοίωσης των αυτοτελών Μ.Η.Ν. με τα απλά ιατρεία; Που βοηθάει την ανάπτυξη του θεσμού των Μ.Η.Ν. και στα οφέλη τα οποία μπορεί να αποδώσει προς το κοινωνικό σύνολο ο θεσμός αυτός όπως τουλάχιστον παρατηρείται στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες;
Συνεχίζω, τελειώνοντας! Πλέον με το Αρθ. 30, παρ. 7γ, οι αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. εντάσσονται στους φορείς ΠΦΥ και ως εκ τούτου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές του άρθρου 22 του ν. 2859/2000(Α΄248). Γιατί επιτρέπουμε και νομοθετούμε υπέρ ενός αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των κλινικών και των Μ.Η.Ν.; Και αναρωτιέμαι. Το Κράτος δεν έχει ανάγκη τα έσοδα;
Γιατί ρε παιδιά; Γιατί νιώθουμε αυτή την ακατάσχετη ανάγκη να ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά τον τροχό; Πόσο δύσκολο είναι να αναπαράγουμε τουλάχιστον αυτά που αποτελούν επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές;
Κάποια στιγμή θα πρέπει να κατανοήσουμε, όλοι μας, επιτέλους (!) ότι το πρώτο βήμα για την επιζητούμενη ανάπτυξη είναι η σταθερότητα και η εφαρμογή των λεγόμενων best practices. Αν δεν μπορούμε, ακόμη, να κάνουμε ούτε κι αυτό, ούτε σοβαρή Επένδυση θα δούμε ποτέ ούτε κατ’ επέκταση και Ανάπτυξη!

Του Νίκου Ιωσήφ

Share.

Leave A Reply