Το πλαίσιο χορήγησης αδειών ίδρυσης των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

0

Το «πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Από το υπουργείο Υγείας είχε κατατεθεί στο Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο, 10 χρόνια μετά την έκδοση του νόμου 3305/2005 για την «εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής», καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α.

Με το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα, κατοχυρωνέται η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των Μ.Υ.Ι.Α., η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών, κ.λπ., προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν κίνδυνοι που απειλούν την υγεία των ιατρικώς υποβοηθούμενων γυναικών, αφετέρου δε να είναι δυνατή η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 154/2015 γνωμοδότησή τους έκριναν μεν νόμιμο το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, αλλά έκαναν ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις, όπως ότι ο όρος «εργαστήριο ανδρολογίας» πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό όρο «εργαστήριο σπερματολογίας».

Ακόμη, επισημαίνεται στην γνωμοδότηση του ΣτΕ ότι στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος πρέπει: 1) να γίνουν διορθώσεις ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, αλλά και σημείων στίξης, 2) η αρίθμηση των παραγράφων του κειμένου να είναι με αραβικούς αριθμούς, 3) να μην υπάρχουν υπογραμμίσεις και άσκοπη χρήση κεφαλαίων, κ.λπ.

Τέλος, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ότι για τα υπάρχοντα εργαστήρια που ήδη λειτουργούν, πρέπει πριν την χορήγηση της άδειας να ελεγχθεί εάν οι χώροι και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αυτών είναι ο αναγκαίος και γενικά εάν καλύπτουν τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

http://www.protothema.gr/greece/article/537956/to-plaisio-horigisis-adeion-idrusis-ton-monadon-iatrikos-upovoithoumenis-anaparagogis/

Share.

Leave A Reply