Το ΕΣΥ εν μέσω της επιδημικής κρίσης

0

Συντάκτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Η σοβούσα επιδημική κρίση του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει ένα υγειονομικά επιβαρυμένο περιβάλον, το οποίο σε συνδυασμό με την οικονομική, κοινωνική και αξιακή κρίση που από ετών βιώνει ο τόπος, δοκιμάζει σοβαρά τις κοινωνίες.
Αποτέλεσμα αυτών είναι η μεγάλη πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο καλείται να διαχειριστεί την επιδημική κρίση σε μιά χρονική συγκυρία, όπου οι αντοχές του έχουν περιέλθει σε οριακό σημείο, ως απόρροια των δημοσιονομικών περιορισμών που επιβάλλονται από χρόνια.
Ανεξάρτητα από την μεγάλη επίκαιρη επιβάρυνση που δέχονται τα νοσοκομεία λόγω της επιδημικής κρίσης, τίθεται παγίως η αναγκαιότητα συνεχούς υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αφ ενός με την ανάπτυξη της εξωνοσοκομειακής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα το αποσυμφορήσει και αφ ετέρου με την συνολική αναβάθμιση των ίδιων των νοσοκομείων της χώρας.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η καταγραφόμενη καθημερινά κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι δυσχερής, παρά τις ηρωϊκές προσπάθειες που καταβάλουν οι εργαζόμενοι σε αυτά.
Η επιδημική κρίση ανέδειξε την αδήρητη αναγκαιότητα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το αναγκαίο στελεχειακό δυναμικό και την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.
Οι επιτεινόμενες κρίσιμες υγειονομικές περιστάσεις απαιτούν την επιτάχυνση των διαδικασιών κάλυψης όλων των απαιτούμενων ιατρικών θέσεων στα Δημόσια Νοσοκομεία.
Οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού που συνεχώς εξαγγέλονται, υλοποιούνται με αργό ρυθμό, ενώ οι περισσότερες βρίσκονται σε μία διαρκή εκκρεμότητα.
Η επίσπευση των ρυθμών υλοποίησης των προσλήψεων που εξαγγέλονται, προβάλλει περισσότερο από ποτέ αναγκαία, ώστε να ενισχυθεί σχετικά το Σύστημα, παρά το γεγονός ότι και πάλι δεν θα καλύπτονται τα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο αριθμός των πραγματοποιούμενων προσλήψεων, δεν επαρκεί για να αναπληρώσει τα νέα κενά που ανακύπτουν συνεχώς, με την έξοδο από το Σύστημα των συνταξιοδοτούμενων ιατρών.
Η αύξηση του αριθμού και η διασφάλιση της παράτασης θητείας των επικουρικών γιατρών ενισχύει τη λειτουργία των Νοσοκομείων.
Έχει όμως προσωρινό χαρακτήρα, δια τούτο η στελέχωση πρέπει να γίνει με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και σταθερές σχέσεις απασχόλησης.
Η αποκατάσταση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου, θα αποτελέσει μια ευνοϊκή εξέλιξη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Επί πλέον οι κρίσιμες περιστάσεις επικαιροποιούν το πάγιο αίτημα ένταξης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού σχετικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Οι αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πρέπει να ενταχθούν σ΄ ένα συνολικό σχεδιασμό στοχευμένων και σοβαρών παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς του Συστήματος Υγείας.
Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει άμεση αναβάθμιση στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων μετά τις περικοπές που έχουν υποστεί, ώστε να δοθεί δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις επιτακτικές απαιτήσεις των καιρών, με επάρκεια και ποιότητα.
Αυτή η υποχρέωση ανήκει στον κεντρικό σχεδιασμό της πολιτείας και προφανώς ξεπερνά τις δυνατότητες των Υγειονομικών Περιφερειών και των Διοικήσεων των Νοσοκομείων, οι οποίες κινούνται στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων.
Προϋπόθεση για την κατάρτιση των νέων Οργανισμών, είναι η ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, στον οποίο πρέπει να καταγραφούν, πέραν του δυναμικού και των υποδομών, οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε σχέση με την σοβούσα επιδημική κρίση.
Είναι γνωστό σήμερα ότι η χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπολείπεται σημαντικά των αναγκών κάλυψης των ασθενών.
Εξαιτίας των παραπάνω, η εφημερίες των Νοσοκομείων συνεχίζουν να διεξάγονται με δυσκολίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το ιατρικό δυναμικό δυσχεραίνεται να καλύψει εφημεριακά τις κλινικές και τα εργαστήρια.
Οι εξαντλητικές εφημερίες των νοσοκομειακών ιατρών, σε συνδυασμό με την μείωση των αποδοχών και τις ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό και τα αναγκαία υλικά, οδηγούν τα Νοσοκομεία σε δυσχερή λειτουργία, ενώ με επίμοχθο τρόπο ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
Εμφανής είναι και η αναγκαιότητα περαιτέρω στελέχωσης των ΤΕΠ στα Νοσοκομεία της χώρας, για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και την καθιέρωση ασφαλούς εφημεριακού προτύπου.
Επί πλέον η αναγκαία στελέχωση και ο εξοπλισμός του ΕΚΑΒ θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ορθή αντιμετώπιση των περιστατικών.
Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών στα Νοσοκομεία, ιδιαίτερα εν μέσω της επιδημικής κρίσης, πρέπει να συνοδευτεί με τα ανάλογα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω των επιτακτικών αναγκών, ώστε να προσεγγίσει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν και μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων, ώστε να αναδείξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που η θεσμοθέτηση του προέβλεψε, για την διασφάλιση ισότιμων υπηρεσιών Υγείας σε όλους τους πολίτες, ειδικότερα στις συνθήκες της επιδημικής κρίσης που βιώνουν οι κοινωνίες.

Share.

Leave A Reply