Στη Σωστή Κατεύθυνση η 24ωρη Λειτουργία της Πλήρους Μονάδας Υγείας Λεωφ. Αλεξάνδρας

0

Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) χαιρετίζει την έναρξη 24ωρης λειτουργίας της αστικής Μονάδας Υγείας Λεωφ. Αλεξάνδρας, στην Αθήνα. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, που ανταποκρίνεται στις Προτάσεις της ΕΕΜΥΥ.

Με αυτή την ευκαιρία, το Δ.Σ. της εταιρείας συζήτησε διεξοδικά τις εξελίξεις στον τομέα της ΠΦΥ, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου, επισημαίνοντας και πάλι την ανάγκη γενικευμένης λειτουργίας παρόμοιων μονάδων, με στόχους αφ΄ ενός την άμεση παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον αστικό πληθυσμό, αφετέρου την αποσυμφόρηση των ΤΕΠ των κρατικών νοσοκομείων, όπου συνήθως επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες.

Ειδικά για το Λεκανοπέδιο και ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, το Δ.Σ. εκτιμά ομόφωνα ότι, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών, απαιτούνται περίπου 75 Κέντρα Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας, από τα οποία τα μισά πρέπει να λειτουργούν καθ΄ όλο το 24ωρο και τα υπόλοιπα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η σταδιακή, αλλά βραχυπρόθεσμη επίτευξη αυτού του στόχου δεν παρουσιάζει ανυπέρβλητες οργανωτικές δυσκολίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Αττική λειτουργούν ήδη 85 περίπου δημόσιες δομές ΠΦΥ, άλλες 20 λειτουργούν περιστασιακά ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια, ενώ δραστηριοποιείται και ανεξακρίβωτος αριθμός μονάδων ΠΦΥ της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Η στόχευση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας –χωρίς άλλου είδους επιδιώξεις και σκοπιμότητες– απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις:

  1. Άριστη γεωγραφική διάταξη των 75 αναγκαίων μονάδων (για την Αττική), χωρίς αλληλοεπικαλύψεις.
  2. Συγκέντρωση σε αυτές όλου του υπηρετούντος προσωπικού της ΠΦΥ, περιλαμβανομένων των ιατρών και άλλων επαγγελματιών που έχουν μετακινηθεί στα νοσοκομεία. Τοποθέτηση στις συγκεκριμένες μονάδες του μικρού αριθμού επαγγελματιών υγείας (μόνιμοι, επικουρικοί) που μπορεί να προσληφθεί με πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Ενίσχυση των 75 μονάδων της Αττικής, που συγκεντρώνει το 35% του πληθυσμού της χώρας, με το 20% τουλάχιστον των 3.000 προσλήψεων (κυρίως μη ιατρών), που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ. Σύναψη συμβάσεων με τον αναγκαίο αριθμό ιδιωτών γενικών ιατρών/παθολόγων/παιδιάτρων και ιατρικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων, που θα ορισθεί στη βάση τεκμηριωμένων αναγκών.
  3. Άμεση έναρξη λειτουργίας ΤΕΠ στα μεγάλα κρατικά νοσοκομεία, που θα συνδέονται οργανικά με την ΠΦΥ. Η εμπλοκή των νοσοκομείων πρέπει να επέρχεται μετά τη διαπίστωση της ανάγκης νοσηλείας.
  4. Άμεση θέσπιση ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων στην Επείγουσα Ιατρική, Γηριατρική, Σχολική Ιατρική κ.λπ., με ταυτόχρονη μετατροπή της πλειοψηφίας των κενών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών κορεσμένων ειδικοτήτων, σε θέσεις Γενικής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής/Δημόσιας Υγείας και όσων προαναφέρθηκαν.
  5. Άμεση θέσπιση και έναρξη εξειδίκευσης Νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική, Κοινοτική και Γηριατρική Νοσηλευτική.
  6. Διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης της ΠΦΥ, με σαφή προσδιορισμό του κόστους και των πηγών προέλευσης των πόρων.

Τέλος, η ΕΕΜΥΥ επαναλαμβάνει ότι, η επιτυχία ενός εγχειρήματος δημιουργίας αποτελεσματικού συστήματος Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας προϋποθέτει την ποιοτική αξιοπιστία και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού. Εκτιμάται ότι, η παράλληλη ανάπτυξη νέων, ολιγομελών, κατακερματισμένων και κοστοβόρων κρατικών υπομονάδων δεν θα συμβάλει προς αυτές τις κατευθύνσεις, για λόγους που έχουν ήδη διατυπωθεί στις λεπτομερείς Προτάσεις της ΕΕΜΥΥ για την Πρωτοβάθμια και Επείγουσα Φροντίδας Υγείας και περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα Συμπεράσματα του τελευταίου πανελλήνιου συνεδρίου της.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΥΥ

18th-EEMYY-Congress_CONCLUSIONS

 

Share.

Leave A Reply