ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον καταλογισμό 858 χιλ € σε γιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

0

ΠΡΟΣ
Την Διοίκηση της ΟΕΝΓΕ
Θέμα: Η αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας να καταλογιστεί στον ιατρό Ι.Τ. το χρηματικό ποσό, που κατέβαλε το Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο».

1. Η αίτησή του εδράζεται στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ) και στα άρθρα 68 και 69 του Ν. 4129/2013. Σύμφωνα με αυτά, αν η ζημία τρίτου προκλήθηκε από δόλο ή βαρεία αμέλεια του υπαλλήλου, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, το ποσό που η υπηρεσία του (Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ) υποχρεωθεί να καταβάλει, καταλογίζεται σε βάρος του. Πρέπει, δηλαδή, αυτός (ο υπάλληλος) να αποδείξει ότι δεν έπραξε με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Αν δεν το αποδείξει, τότε δεν αίρεται ο καταλογισμός σε βάρος του.
2. Το ζήτημα αυτό το κρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως δικαστικός σχηματισμός. Το ποσό, που καταλογίζεται, μπορεί να μειωθεί, αν συνέτρεχαν ελαφρυντικές περιστάσεις, αλλά και ν’ απαλλαγεί από την πληρωμή του εξ αιτίας της έλλειψης υπαιτιότητάς του σε βαθμό βαρείας αμέλειας ή αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των ενεργειών του και του ζημιογόνου αποτελέσματος. Και αυτό κρίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οφείλει, επομένως, ο ιατρός από τώρα να οργανώσει την προσπάθειά του ν’ αποδείξει, αν στην υπόθεση αυτή συνέτρεχαν ειδικές ελαφρυντικές περιστάσεις.
3. Το ζήτημα, που ανέκυψε με τον επίμαχο καταλογισμό, είναι τεράστιο. Ωθεί, αντικειμενικά, ν’ ασφαλίζονται όχι μόνον οι ιατροί, αλλά γενικά όλοι οι υπάλληλοι.
2
4. Εκφράζω τη γνώμη ότι ο κάθε ιατρός, κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για όποια αρνητική εξέλιξη είχε η ιατρική πράξη του, να πληροφορείται από το νοσοκομείο, εάν ασκήθηκε, εξ αιτίας της εξέλιξης αυτής, αγωγή αποζημίωσης εναντίον του (του νοσοκομείου). Να λαμβάνει αντίγραφό της και ν’ ασκεί παρέμβαση υπέρ του νοσοκομείου. Μόνο αυτός γνωρίζει καλά την υπόθεση και μόνον αυτός μπορεί να αντιλέξει στην αγωγή συγκεκριμένα.
Εκτιμώ ότι θα γενικευθεί το αίτημα για καταλογισμό.
Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΟΡΔΑΝΗ Α. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ
& συνεργάτες δικηγόροι
Πανεπιστημίου 59 & Εμμ.Μπενάκη 5
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 105 64 FAX: 2103217465
ΤΗΛ. 210 3214637 – 3254247
e mail: prousanidis.i@dsa.gr

Share.

Leave A Reply