ΠΙΣ. Σοβαρευτήτε επιτέλους

0

Με χθεσινό του έγγραφο ο ΄Β Αντιπρόεδρος του διορισμένου ΔΣ προσπάθησε να υπερβεί τις αρμοδιότητές του και να συγκαλέσει, μόνος, παράνομο ΔΣ. Η πρόσκληση αυτή είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ παράγει απολύτως κανένα αποτέλεσμα, στηρίχθηκε δε σε γνωμοδότηση του δικηγόρου Χ. Πολίτη, η οποία αποσύρθηκε σήμερα,”ως μηδέποτε κατατεθείσα”!!!

Όσοι τυχόν συμμετέχουν σε αυτή την ΠΑΡΑΝΟΜΗ πρόσκληση θα διαπράξουν το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Κατόπιν αυτού σας κοινοποιούμε τη νέα πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ από τον Ά Αντιπρόεδρο, ως αναπληρών τον παραιτηθέντα Πρόεδρο του διορισμένου ΔΣ.

Επίσης σας κοινοποιούμε εξώδικο προς τον ΄Β Αντιπρόεδρο όπου καλείται να ανακαλέσει πάραυτα το ΠΑΡΑΝΟΜΟ έγγραφο και να απέχει από αντίστοιχες παράνομες ενέργειες στο μέλλον.

Τέλος σας κοινοποιούμε νέα γνωμοδότηση του δικηγόρου του Π.Ι.Σ  Χ. Πολίτη που ανακαλεί την προηγούμενη γνωμοδότηση του σχετικά με τη διαδικασία σύγκλησης σε σώμα του διορισμένου από τον υπουργό Υγείας “υπηρεσιακού” διοικητικού συμβουλίου (στην οποία στηρίχθηκε η παράνομη πρόσκληση του Β Αντιπροέδρου), καθώς αναμένεται προσωρινή διαταγή αναστολής της υπουργικής απόφασης από το ΣτΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΔΗ.Κ.Ι.-ΕΝΟ.ΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)
Έγγραφο πρόσκλησης σε συνεδρίαση του διορισμένου ΔΣ

Εξώδικο κατά ΄Β Αντιπροέδρου

Έγγραφο αναίρεσης γνωμοδότησης Χ. Πολίτη
Share.

Leave A Reply