ΠΙΣ. Αναστολή αδειών ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

0

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 (γ) της Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, υπ’ αριθμόν Γ5α/ Γ.Π. οικ. 24768/29-3-2019 (ΦΕΚ 1373 Β722-4-2019), σε συνδυασμό με το άρθρο 115 (γ) του ν 4.600/2019, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προβεί στην έκδοση απόφασης αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ιατρού για τα αδικήματα της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, κιβδηλείας, παραχάραξης, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις του σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η οποία, κατά την άποψη εγκρίτων νομικών, παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου και επιβάλλει σοβαρότατες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις πριν καν ο κατηγορούμενος κριθεί από τον φυσικό δικαστή του.

Δεδομένου ότι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μετά την ψήφιση της ανωτέρω ρυθμίσεως από την προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και παρά τις έντονες αντιδράσεις του Ιατρικού κόσμου, βρίσκεται πιθανώς υπόλογος για καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση που ήθελε κριθεί δικαστικά η ανωτέρω διάταξη ως παράνομη, υποβάλλουμε συνημμένα την γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου η οποία εξετάζει το ζήτημα συνολικά προκειμένου να τεθεί υπόψη σας και ζητάμε όπως:

α. Μας γνωρίσετε εάν προτίθεστε να ανακαλέσετε την ανωτέρω υπουργική απόφαση και να προωθήσετε στην Βουλή σχετική ρύθμιση που να τροποποιεί το ανωτέρω πλαίσιο.

β. Σε αρνητική περίπτωση να αναλάβετε την σχετική δέσμευση για την καταβολή των όποιων αποζημιώσεων ήθελε επιδικαστούν από πόρους του Υπουργείου Υγείας.

γ. Μας χορηγήσετε οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού των σχετικών εκκρεμών υποθέσεων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (1)

Share.

Leave A Reply