Πίνακας υποψήφιων για πλήρωση θέσεων των υπ’ αριθμ. A2α/Γ.Π. οικ. 12628/18-2-2015 και A2α/Γ.Π. 14656/5-3-2015

0

Πίνακας υποψήφιων για πλήρωση θέσεων των υπ’ αριθμ. A2α/Γ.Π. οικ. 12628/18-2-2015 (ΑΔΑ:ΩΕ7Β465ΦΥΟ-697),, και A2α/Γ.Π. 14656/5-3-2015
(ΑΔΑ:ΒΜΤ7465ΦΥΟ-2ΦΙ) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

ΠΊΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ_18052015    ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Share.

Leave A Reply