Παράδοση δωρεάς Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στα Νοσοκομεία του Νομού Αττικής»

0
Στο πλαίσιο της διάθεσης της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος
Χατζηιωάννου», η οποία αφορά την παροχή διατακτικών επιταγών σίτισης προς το
νοσηλευτικό προσωπικό 25 νοσοκομείων του Νομού Αττικής (3.000 εργαζόμενους), συνολικής
αξίας 300.000€, ως αναγνώριση της προσφοράς του, απέναντι στην πανδημία COVID – 19, η
Ε.Ν.Ε., ξεκίνησε από τις 18 Μαΐου 2020, την παράδοση των διατακτικών επιταγών σίτισης
στους δικαιούχους Νοσηλευτές, βοηθούς Νοσηλευτών και βοηθητικό προσωπικό, στα
Νοσοκομεία: Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης.
Η παράδοση των διατακτικών επιταγών ατομικής αξίας 100€, πραγματοποιήθηκε από
εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., με επικεφαλή τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. κ.
Δημήτριο Σκουτέλη. Παράλληλα με την παράδοση της δωρεάς, πραγματοποιήθηκαν και κατ’
ιδίαν συναντήσεις με τους Διοικητές, τους Διευθυντές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και το
Νοσηλευτικό προσωπικό στο κάθε νοσοκομείο, μέσα από τις οποίες αποτυπώθηκαν και
επιλύθηκαν φλέγοντα ζητήματα του νοσηλευτικού κλάδου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την κ. Χαϊμαδή
Κοντογιάννη – Δ.Ν.Υ. Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», τον Δρ. Ευάγγελο Γιαβασόπουλο – Δ.Ν.Υ. Γ.Ν.Α.
«Σισμανόγλειο», την κ. Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου – Δ.Ν.Υ. Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και την κ.
Μαμούρα Κωνσταντίνα – Δ.Ν.Υ. Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, για την υποδειγματική
συνεργασία, ως προς τη διάθεση της δωρεάς, προς τους δικαιούχους, μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα και χωρίς διακρίσεις.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                             Τζαννής Πολυκανδριώτης
Share.

Leave A Reply