Ο τρόπος διάθεσης των Φ.Υ.Κ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

0

Ο ΕΟΠΥΥ δημοσιοποίησε την προτεινόμενη διαδικασία διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού
Κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία, με παρουσίαση που έκανε στα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών. Τα φάρμακα που θα διατίθενται τελικά στα φαρμακεία είναι 44, από
τα οποία τα 4 είναι για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και όλα τα υπόλοιπα είναι ογκολογικά:

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:
Συνταγογράφηση: Ο γιατρός θα λαμβάνει μήνυμα
από την ΗΔΙΚΑ ότι ο ασθενής θα επιλέγει αν θα
παραλάβει το φάρμακό του από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ
ή από ιδιωτικό φαρμακείο μέσω του Φακέλου
Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Συνεπώς προϋποτίθεται
ότι η ΗΔΙΚΑ πρέπει να ετοιμάσει την εμφάνιση του
μηνύματος.
Ο ασθενής θα εισέρχεται στο ΦΑΥ του και θα
επιλέγει πού θέλει να εκτελέσει τη συνταγή. Αν
επιλέξει ιδιωτικό φαρμακείο, θα δημιουργείται
κωδικός αιτήματος. Ο ΕΟΠΥΥ θα προελέγχει
τη συνταγή και αν το εγκρίνει, θα ενημερώνει
τη φαρμακευτική εταιρεία ηλεκτρονικά για την
αποστολή των φαρμάκων σε συγκεκριμένο ιδιωτικό
φαρμακείο.
Αποστολή φαρμάκου: Η εταιρεία συνδέεται στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για να
επικυρώσει την παραγγελία. Ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ
για την παράδοση του προϊόντος και αποστέλλεται
μήνυμα στο φαρμακείο, ενώ αποστέλλεται και το
ατομικό αίτημα (συνταγή-φάρμακο-φαρμακείο) μέσω
του ΟΠΣ. Συνεπώς, πρέπει να γίνει η σύνδεση των
εταιρειών και των φαρμακείων με το ΟΠΣ.
Στη συνέχεια, η εταιρεία στέλνει το φάρμακο στο
φαρμακείο βάσει μοναδικού κωδικού αιτήματος και
εκδίδει τιμολόγιο και τριπλότυπο δελτίο αποστολής
(ένα για την εταιρεία, ένα για το φαρμακείο και ένα
για τον ΕΟΠΥΥ). Μετά δίνεται επιλογή στις εταιρείες
να αποστείλουν τα σκευάσματα απευθείας στα
φαρμακεία ή μέσω ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.

f.daily_ φάρμακα υψηλού κόστους

Share.

Leave A Reply