Νέο προεκλογικό «δώρο» στα ειδικά μισθολόγια: Με εφάπαξ παρακράτηση 20% τα αναδρομικά

0

Χωρίς «κούρεμα», αλλά μόνο με παρακράτηση 20% εφάπαξ και χωρίς άλλη φορολογική υποχρέωση τα αναδρομικά δικαστικών, ενστόλων, πανεπιστημιακών και ιατρών του ΕΣΥ

Με εφάπαξ παρακράτηση φόρου 20% και χωρίς άλλη φορολογική υποχρέωση θα δοθούν τα αναδρομικά των δικαστικών, ενστόλων, πανεπιστημιακών και ιατρών του ΕΣΥ.

Και μπορεί να μην δίδονται εντόκως (8% ανά έτος), αλλά το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι θα προβεί άμεσα στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης, η οποία θα προβλέπει ότι «κατ’ εξαίρεσιν» η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό εξαντλείται μετά την παρακράτηση 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, όπως ορίζεται από τις γενικές φορολογικές διατάξεις (άρθρο 60 του ν.4172/2013).

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172, «στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ έχει ως εξής: «Σε συνέχεια της ψήφισης από τη Βουλή των νομοθετικών διατάξεων για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε κατηγορίες ειδικών μισθολογίων και ενόψει της έκδοσης των εφαρμοστικών κοινών υπουργικών αποφάσεων για την καταβολή του ως άνω ποσού στους δικαιούχους, το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι θα προβεί άμεσα στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης, η οποία θα προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό εξαντλείται μετά την παρακράτηση 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, που ορίζεται από τις γενικές φορολογικές διατάξεις (άρθρο 60 του ν.4172/2013)».

Υπουργικές αποφάσεις καταβολής αναδρομικών αμοιβών ιατρών ΕΣΥ και μελών ΔΕΠ – ΦΕΚ 5435 Β 04/12/2018

κλικ για το ΦΕΚ

Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4575/2018 (Α’ 192) για
τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημό-
σιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και έμμισθους
Ειδικευόμενους και Εξειδικευόμενους Ιατρούς και για
όσο χρόνο αυτοί ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό
διάστημα από 13-11-2014 έως και 31-12-2016, θα κατα-
βληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-1-2019. Στις περιπτώσεις που
κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά,
αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
των Ο.Τ.Α., των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των Υ.ΠΕ.. Η
εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα
καταβολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.
3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν λειτουργοί
κατά ένα μόνο μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστή-
ματος (από 13-11-2014 έως και 31-12-2016), η εκκαθά-
ριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για
το διάστημα αυτό θα γίνει από τον φορέα, στον οποίο
υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμ-
βανομένου του χρονικού διαστήματος των τριμήνων
αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).
4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβά-
νονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές
των λειτουργών που είχαν μισθολογικές συνέπειες και
έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε
και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το
εν λόγω διάστημα.
Άρθρο 2
1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου
άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμε-
νη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που
ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από
13/11/2014 έως 31/12/2016.
2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι
Τεύχος

 

 

https://www.protothema.gr/economy/article/844465/neo-proeklogiko-doro-sta-eidika-misthologia-me-efapax-parakratisi-20-ta-anadromika/

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/235912/anadromika-enstolon-giatron-kai-dikastikon-posos-foros-tha-parakratithei-sta-eidika-misthologia

Share.

Leave A Reply