ΚΕΣΥ. Κατευθυντήριες οδηγίες για οργάνωση και διαχείριση τραύματος κλπ

0

 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Το παρόν δελτίο τύπου εκδίδεται με αφορμή πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις συνδικαλιστών σχετικών με την με αρ.4/276η Ολομ.18-7-2019 Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας αναφορικά με την «Οργάνωση διαχείρισης τραύματος», οι οποίες εκφράστηκαν μετά την παρέλευση 2μήνου από την έκδοσή της.
Με σκοπό η παραπληροφόρηση επί του εν λόγω θέματος να λάβει οριστικά τέλος, οφείλω να σας διευκρινίσω τα εξής:
1. Η εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας που στόχο είχε την επιστημονική τεκμηρίωση του κρίσιμου αυτού ζητήματος υπεβλήθη από ειδική επιτροπή απαρτιζόμενη από Καθηγητές Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής & Επείγουσας Ιατρικής καθώς και από Δ/ντες & Επιμελητές ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής, με ταυτόχρονη συνεργασία έγκριτων εκπροσώπων επιστημονικών φορέων που εμπλέκονται με το «τραύμα» τόσο από την Ελλάδα, όσο & από το εξωτερικό.
2. Το συγκεκριμένο πόνημά τους που ενεκρίθη από την Ολομέλεια του ΚεΣΥ & έλαβε την μορφή Απόφασης (ως αναφέρεται παραπάνω), έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας- υπερσύνδεση: ΚεΣΥ, υπό την μορφή Κατευθυντήριων Οδηγιών ως προς την «Οργάνωση και την Διαχείριση του Τραύματος», πέραν των προαπαιτούμενων σε στελεχιακό δυναμικό και επίπεδο απαραίτητου εξοπλισμού, διαχωρίζει τους φορείς που θα παρέχουν την αντίστοιχη φροντίδα υγείας, σε τέσσερα (4) επίπεδα, αναλόγως των δυνατοτήτων τους. Η κατάταξη αυτή συμφωνεί με τις αρχές τόσο του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργικής όσο και των υπολοίπων αντίστοιχων φορέων των προηγμένων χωρών.
Όπως προκύπτει, διαπιστώνεται σοβαρό ζήτημα με τις μικροσυνδικαλιστικές σκοπιμότητες στα θέματα υγείας που οφείλουν να παύσουν άμεσα!

Για το ΚΕΣΥ ο πρόεδρος Κώστας Β. Μάρκου

κλικ εδώ ΚΕΣΥ Κατευθυντήριες Οδηγίες_Οργάνωση Διαχείρισης Τραύματος

 

251 ΓΝΑ. Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Επείγοντων Περιστατικών

Το ΚΕΣΥ και το Τραύμα – το Γελοίο και το Σοβαρό

Share.

Leave A Reply