Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΥΥΚΑ

0
Τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό ανώτατα δεσμευτικά όρια
πιστώσεων ανά ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπανών, όπως αυτές καθορίστηκαν με την
(3) σχετική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατανέμονται στους επιμέρους κωδικούς
αριθμούς εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας συνολικού ύψους
4.198.000.000,00€ ως ακολούθως:

proypologismos ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Share.

Leave A Reply