ΙΣΑ. Ζητούμε από τον ΕΟΠΥΥ την άμεση ανακοίνωση του τελικού clawback και rebate του 2014

1

Θέμα: Ζητούμε από τον ΕΟΠΥΥ την άμεση ανακοίνωση του τελικού clawback και rebate του 2014
Ενόψει της λήξης της διαχειριστικής περιόδου του 2014 και της έναρξης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2015 θεωρούμε επιβεβλημένο να εκδοθούν άμεσα οι επίσημες ανακοινώσεις του ΕΟΠΥΥ για τα ποσά του clawback και του rebate τόσο για τις αλλαγές του πρώτου εξαμήνου του 2014 (δεδομένου ότι μετά την έκδοση της υπ. αριθμ. Υ9/οικ. 70521 ΦΕΚ Β/2243/18-8-2014 πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών clawback και rebate 2014 ενόψει της καθιέρωσης του ατομικού ορίου ανά πάροχο υγείας) όσο και για τα τελικά ποσά του δεύτερου εξαμήνου του 2014.
Με βάση την ΠΟΛ 1191/12-8-2014 το πρόβλημα της φορολόγησης των συγκεκριμένων ποσών έχει επιλυθεί και μπορούν αυτά τα ποσά να μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που αφορούν, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να προβλεφθούν. Αυτό σημαίνει ότι απλά απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ η επίσημη ενημέρωση των συγκεκριμένων ποσών στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου πριν την οριστική εκκαθάριση.
Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι συγκεκριμένες επίσημες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015 έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2014, για τις οποίες τα ποσά του clawback και του rebate ανακοινώθηκαν τελευταία ημέρα του Μαΐου 2014 με συνέπεια πολλές ιατρικές εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες να μην μπορέσουν να τα εκπέσουν αφού είχαν ήδη υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                               ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αθήνα, 20-1-2015
ΑΠ 1197

Share.

1 Σχόλιο

  1. Pingback: med.gr ΙΣΑ. Ζητούμε από τον ΕΟΠΥΥ την άμεση ανακοίνωση του τελικού clawback και rebate του 2014 - med.gr

Leave A Reply