Εργασία και αμοιβή του Νοσηλευτικού προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία.

0

Είναι μια κοινή αλήθεια ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τους πιο κακοπληρωμένους υπαλλήλους στον δημόσιο τομέα. Η ψαλίδα ανάμεσα σε άλλους υπαλλήλους ανοίγει αν κάποιος σταθμίσει την εντατική εργασία του νοσηλευτή, την επιστημονική γνώση που καταθέτει και το ανθυγιεινό περιβάλλον και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για επαγγελματικές νόσους στο μέλλον κάθε επαγγελματία νοσηλευτή (λοιμώδεις νόσοι πχ φυματίωση ,μυοσκελετικές παθήσεις κλπ). Οι μισθολογικές ανισότητες γίνονται πολύ πιο έντονες δε, αν κάποιος σταθμίσει τα βιογραφικά πολλών νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ (μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικές διατριβές, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, εργασίες σε συνέδρια, ξένες γλώσσες) με άλλους υπάλληλους ειδικά αυτών των ΔΕΚΟ αλλά και άλλων υπουργείων Ελίτ όπως το Υπουργείο Οικονομικών επί παραδείγματι. Εργάζομαι 11 χρόνια σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως νοσηλευτής , ωστόσο αδυνατώ να καταλάβω γιατί ένας κλητήρας στο δικαστήριο ΥΕ λαμβάνει πολλαπλάσιες μισθολογικές αποδοχές από ένα νοσηλευτή ΠΕ ο όποιος έχει τεραστία πίεση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εκθέτει αυτόν σε πολλαπλούς πραγματικούς και δυνητικούς κινδύνους και στο κάτω είναι ένας επιστήμονας υγείας αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους. Είναι τόσο δύσκολο να ορισθεί από το υπουργείο Υγείας κλάδος Νοσηλευτών; Δεν υπάρχουν άραγε οι προυποθέσεις ;(κυκλικό ωράριο, ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας, ειδικό μισθολόγιο ,ειδικό καθεστώς αδειών, κλπ)
Όλα αυτά που σας αναφέρω ίσως βρίθουν από υποκειμενικότητα μιας και τα γραφεί ένας νοσηλευτής, άρα θα υποστηρίξει το συνάφι του θα πει κάποιος. Μπορεί να χει και δίκιο. Τα τελευταία δεινά που έχει περάσει η Ελλάδα εδώ και μια πενταετία ευελπιστώ να γίνουν η απαρχή για ένα νοικοκύρεμα σε αυτή την έρημη χωρά. Ας αξιολογήσουν οι αρμόδιοι τον κάθε κλάδο πιο ορθολογικά, με βάση αυτά που αποδίδει δηλαδή έτσι ώστε να υπάρξει ένα αίσθημα δικαιοσύνης στο κόσμο. Είναι δύσκολο το ξέρω. Σε μια χωρά που ο «μάγκας» ήταν αυτός που κατέβαζε διακόπτες και έκλεινε εθνικές οδούς, αυτά που γράφω ίσως του φανούν ακαταλαβίστικα. Θα πρέπει όμως να γίνει μια αρχή.

Γκαργκάσουλας Ανδρέας ΠΕ Νοσηλευτής Γ.Ν. Τρίπολης

Share.

Leave A Reply