Ενστάσεις Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος ως προς την συνάντηση του ΠΙΣ με τον Υπουργό Υγείας

0
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Π.Ι.Σ. την 19η Μαρτίου 2018 γίνεται λόγος για την συνάντηση που είχε το Δ.Σ. του, με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, με βασικό θέμα τις συμβάσεις των ιατρών ειδικότητας με τον ΕΟΠΥΥ.
Στο παραπάνω δελτίο τύπου γίνεται διάκριση μεταξύ των οικογενειακών ιατρών και των «ιατρών ειδικότητας». Συγκεκριμένα, εξαιρούν τρόπο τινά τους Παθολόγους από τους ιατρούς ειδικότητας και ταυτόχρονα δεν στηλιτεύουν τον αποτυχημένο σχεδιασμό της Π.Φ.Υ., που το αποδεικνύει η άρνηση των ιατρών να στελεχώσουν τα Το.Μ.Υ. καθώς και να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ ως οικογενειακοί ιατροί.
Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. μη λαμβάνοντας υπόψη του, τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς και τα τεράστια προβλήματα τους, διεκδικεί την περαιτέρω στελέχωση των ΠΕΔΥ για την στήριξη της Π.Φ.Υ. καταφανώς αγνοώντας την μετονομασία τους σε Κέντρα Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4486/2017. 
Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στο ότι «δεν προχωρούν οι Το.Μ.Υ. σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας»! Στη δε παταγώδη αποτυχία των «ευφάνταστων συμβάσεων» των 72 λεπτών του Ευρώ των οικογενειακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, αρκούνται μόνο να σχολιάσουν πως «δεν έτυχαν προσφοράς εκ μέρους των ιατρών».
Ο όρος «ιατρός ειδικότητας» είναι στην ουσία αδόκιμος και συνιστά αν μη τι άλλο υποβάθμιση των Παθολόγων, εφόσον δεν τους περιλαμβάνει. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε συντεχνιακές πρακτικές που ως τελικό στόχο έχουν την δημιουργία ιατρών δύο ταχυτήτων και τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ειδικοτήτων από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος του Π.Ι.Σ. είναι να προασπίζει τα συμφέροντα όλων των ιατρών ανεξαρτήτως ειδικότητας και δεν χωρούν σε καμία των περιπτώσεων αποκλεισμοί και εξαιρέσεις!
Ως Παθολόγοι εξανιστάμεθα σφόδρα, διότι ο ΠΙΣ εμμέσως με τη στάση του, φαίνεται να αποδέχεται τον αμιγώς κρατικό χαρακτήρα στην Π.Φ.Υ. που προωθούν οι κυβερνώντες.
Προφανέστατα αγνοούν τους 1300 ήδη συμβεβλημένους Παθολόγους με τον ΕΟΠΥΥ και τους πάνω από 3.000 ελευθεροεπαγγελματίες σε όλη την επικράτεια.
Είμαστε η πολυπληθέστερη ειδικότητα πανελλαδικά και πλέον συσπειρωνόμαστε με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας, με όρους επιστημονικούς, χωρίς συγχρόνως να απεμπολούμε τα πάσης φύσεως δικαιώματα μας.
Εκ της εκτελεστικής επιτροπής της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε)
1
Αθήνα 19.3.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ Π.Ι.Σ.ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Οι συμβάσεις των ιατρών ειδικότητας με τον ΕΟΠΥΥ ήταν το βασικό θέμα της
συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.)
με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16
Μαρτίου 2018. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Αν. Γεν. Γραμματέας κ. Σταμάτης
Βαρδαρός, και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος,
συζητήθηκαν γενικότερα και τα προβλήματα που παρουσιάζει το Σύστημα Υγείας.
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχάλης Βλασταράκος, αλλά και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. του
Π.Ι.Σ. τόνισαν για ακόμη μια φορά στον Υπουργό Υγείας, τις μεγάλες ελλείψεις που
παρουσιάζονται σε όλο το σύστημα υγείας με την ελλιπή χρηματόδοτησή του.
Ζήτησαν να προκηρυχθούν με σύντομες διαδικασίες μόνιμοι ιατροί στο Ε.Σ.Υ., αλλά
και λοιπό προσωπικό, καθώς οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες (6.500 μόνιμοι ιατροί,
25.000 νοσηλευτικό προσωπικό). Προειδοποίησαν ότι αν το σύστημα δεν
ενδυναμωθεί, μετά την αποχώρηση πολλών ιατρών τα αμέσως επόμενα χρόνια, θα
καταρρεύσει.
2
Η στελέχωση των ΠΕΔΥ επίσης είναι απαραίτητη για τη στήριξη της Π.Φ.Υ. και όλων
των Δημόσιων δομών υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας.
Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. τόνισε ότι οι ΤΟΜΥ δεν προχωρούν σύμφωνα και με τους αρχικούς
σχεδιασμούς και οι συμβάσεις με τους οικογενειακούς ιατρούς του ΕΟΠΥΥ με τους
όρους που προτάθηκαν, δεν έτυχαν προσφοράς εκ μέρους των ιατρών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει ανάσα το Σύστημα υγείας είναι η εξαίρεση των
δημόσιων δαπανών υγείας από τις μνημονιακές περικοπές.
Όσον αφορά τις συμβάσεις με τους ιατρούς ειδικοτήτων οι θέσεις του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου είναι πάγιες και διαχρονικές.
Ελεύθερη επιλογή ιατρού, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση, αξιοποίηση όλου του
ιατρικού δυναμικού χωρίς αποκλεισμούς και ικανοποίηση των αναγκών της χώρας σε
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μικτή ομάδα εργασίας μεταξύ Π.Ι.Σ. και Υπουργείου
Υγείας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι όροι συλλογικής σύμβασης.
Ακολούθως συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. το οποίο συγκρότησε
διαπαραταξιακή ομάδα εργασίας, από πλευράς Συλλόγου, το οποίο θα συμμετάσχει
στις συζητήσεις, αφού πρώτα ληφθούν γραπτώς οι θέσεις του Υπουργείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. αποφάσισε επίσης να πραγματοποιηθεί συνάντηση
Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, στις 28 Απριλίου 2018, προκειμένου να
ενημερωθούν για τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος θα
εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρώπη από τις 25 Μαΐου 2018.
3
Ακόμη αποφασίστηκε η σύγκληση των Προέδρων των Πειθαρχικών Συμβουλίων των
Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διατάξεις του
νέου Πειθαρχικού Κώδικα των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ. σε συνεργασία με τη Νομική Σύμβουλο του Υπουργού,
θα συνεργαστούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε προβλήματα και
δυσλειτουργίες υπάρχουν.
Από το Γραφείο Τύπου του Π.Ι.Σ.
Share.

Leave A Reply