Ε.Ν.Ι.Ζ. Καταγγελία της διοίκησης του Νοσοκομείου Ζακύνθου

Καταγγέλλουμε, κατά αρχήν, την διοίκηση που έχει την απόλυτη και τελική ευθύνη λειτουργίας του Νοσοκομείου, για το γεγονός ότι για το μήνα Ιούνιο αποδέχτηκε ένα πρόγραμμα εφημεριών με τεράστιες ελλείψεις και σοβαρή δυσλειτουργία της εφημερίας, ιδιαίτερα του χειρουργικού και αναισθησιολογικού τομέα, που γίνεται έως επικίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια των ασθενών εάν εν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ε.Ν.Ι.Ζ. Καταγγελία της διοίκησης του Νοσοκομείου Ζακύνθου.