Διατομεακό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ Σισμανόγλειο

0

Το Διατομεακό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της πτέρυγας Ν3 και αποτελεί σχηματισμό αυτόνομο σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ το οποίο υποδέχεται 40.024 ασθενείς ετησίως (2019)

Το ΤΕΠ έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και την υποστήριξη του βαρέως πάσχοντος στην  διαχείριση συμβαμάτων απειλητικών για την ζωή του λήπτη υγείας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα  του ιδίου αλλά και του περιβάλλοντός του.

Κύριο εργαλείο αυτής της διαχείρισης είναι η Διαλογή (TRIAGE) με την ταξινόμηση της βαρύτητος νόσου των προσερχόμενων ασθενών. Σημειώνεται ότι η προσέλευση ασθενή δια ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ δεν συνιστά λόγο αυτόματης παραχώρησης προτεραιότητας (ΦΕΚ 874/Β/20-3-2012).

Οι Βασικές Ιατρικές Ειδικότητες που λειτουργούν στην κύρια εφημερία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΑ Σισμανογλείου, με την συνδρομή και υποστήριξη των υπολοίπων τμημάτων/μονάδων, είναι: Εσωτερικής Παθολογίας, Καρδιολογίας-Αιμοδυναμικού Τμήματος, Πνευμονολογικής Φυματιολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής, Ουρολογικής, Οφθαλμολογίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Ψυχιατρικής/Παιδοψυχιατρικής (κατά περίπτωση), Αιματολογίας, Γαστρεντερολογίας και Νευρολογίας.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΓΝΑ Σισμανόγλειο συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα εφημεριών της 1ης ΥΠΕ και της Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του  ΕΚΑΒ/ΚΕΠΥ.  Έχει λάβει βραβεύσεις (2018-2019) σε θέματα διαχείρισης ασθενών για την Λειτουργία των ΤΕΠ και αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Μαζικής Καταστροφής όπως :

 1. Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου» (2018) Health Care Business Awards, Health & Safety Awards

 2. Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού» για την Οργανική Μονάδα έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»: Η συμβολή των ασκήσεων ετοιμότητας στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στον χώρο του Νοσοκομείου (2019), Health Care Business Awards

Το ΓΝΑ Σισμανόγλειο, έχει λάβει στο παρελθόν, πιστοποίηση κατά τα διεθνή πρότυπα DIN EN ISO 9001:2000 ως Συντονιστικό Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών στην Εκπόνηση, Εφαρμογή και Διαχείριση Νοσοκομειακής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Επίσης φέρουν πιστοποιήσεις κατά τα διεθνή πρότυπα σε Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας τα κάτωθι τμήματα: ΕΝ ISO 15189:2012 Αιματολογικό  Εργαστήριο, DIN EN ISO 9001:2000 Τμήμα Αιμοδοσίας, ΕΝ ISO 15189:2012 Κυτταρολογικό Τμήμα, DIN EN ISO 9001:2000 Παροχή Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής/Φαρμακευτικό Τμήμα.

Στο Διατομεακό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ λειτουργεί:

 1. Χώρος  αναμονής ληπτών υγείας

 2. Γραφείο προστασίας Δικαιωμάτων του πολίτη

 3. Γραφείο Κίνησης Ασθενών Τ.Ε.Π. με ηλεκτρονική καταγραφή και έκδοση του Φύλλου Εκτίμησης και Νοσηλευτικής Παρέμβασης Ασθενών ΤΕΠ

 4. Ιατρείο Διαλογής (TRIAGE) με ηλεκτρονική καταγραφή ταξινόμησης Ιατρείου

 5. Κύρια Αίθουσα Αναζωογόνησης και 2ο Ιατρείο Αναζωογόνησης

 6. Δώδεκα (12) Εξεταστήρια-Ιατρεία Ειδικοτήτων

 7. Χειρουργικό Ιατρείο ελάσσονος τραύματος

 8. Ιατρείο ΩΡΛ (Τ.Ε.Π.)

 9. Οφθαλμολογικό Ιατρείο (Τ.Ε.Π.)

 10. Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας δεκατεσσάρων (14) κλινών

 11. Ιατρείο Υπερήχων

 12. Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα

 13. Δώμα απομόνωσης Λοιμωδών

 14. Εξωτερική Μονάδα Απομίανσης Μαζικών Καταστροφών με ζώνη υπαίθριων Λουτήρων και εξοπλισμό Μέσων Ατομικής Προστασίας Προσωπικού

 15. πηγη. http://www.sismanoglio.gr/DIATOM-TEP/DIATOM-TEPgr.htm

 

Share.

Leave A Reply