Διατήρηση ή Αλλαγή των Διαδικασιών των ΤΟΜΥ από την ΗΔΙΚΑ ;

0

Σε συνέχεια της πρόσκλησης που απευθύνατε σε μέλη μας (ακολουθεί κάτω από το email μας), για συνάντηση στις 16-1-2020 για την παρουσίαση του ΑΡΙ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  του ΑΡΙ του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενή, του ΑΡΙ των διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και των τελευταίων αλλαγών στο ΑΡΙ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

  1. Με έκπληξη και μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι ο ΕΣΠΥ, ως το συλλογικό όργανο των υλοποιητών και παρόχων λύσεων πληροφορικής υγείας στις μονάδες του ΕΣΥ, δεν έλαβε πρόσκληση, αλλά ούτε προσκλήθηκε σε διαβούλευση πριν την εν λόγω παρουσίαση,παρά τις διαβεβαιώσεις που δώσατε στους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΠΥ κατά τη διάρκεια της συνάντησης της 5-11-2019 για αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων διαλειτουργικότητας και κατ’ επέκταση αλλαγής του τρόπου αντιμετώπισης των μελών του.
  2.  Όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει, τα ΑΡΙsτης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενή καθώς και των διαγνωστικών εξετάσεων είχαν σχεδιαστεί και συνδυαστεί από την ΗΔΙΚΑ και την προηγούμενη ηγεσία του ΥΥ για  να υποστηρίξουν τις ΤΟΜΥ σύμφωνα με τους  αντίστοιχους νόμους των τελευταίων ετών. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση μας για το εάν υπάρχουν διαφορές με το προηγούμενο πλαίσιο εφαρμογής των ΤΟΜΥ καθώς και για τα προβλήματα για τα οποία σας έχουμε ενημερώσει διεξοδικά κύρια όσον αφορά τις ανεπαρκείς ροές εργασίας που αυτά υποστηρίζουν, όσον αφορά τη διασύνδεση τους με τις μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως και την ελλιπή τεκμηρίωσης τους. Ενδεικτικά θεωρούμε πολύ σημαντικό να μας ενημερώσετε αναφορικά:- με τη πρόσβαση των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στον ΑΗΦΥ και την ενημέρωσή του από αυτούς σε συνύπαρξη με τα προϊόντα ψηφιακής υγείας που χρησιμοποιούν,
    – τη διασφάλιση των ιατρών, ασθενών, παρόχων προϊόντων λογισμικού ψηφιακής υγείας που κάνουν χρήση των APIs αναφορικά με τη χωρίς αμφισβήτηση πρόσβαση στα ευαίσθητα και προσωπικά στοιχεία των ασθενών
    – τη πλήρη παροχή της λειτουργικότητας που προσφέρει η ΗΔΙΚΑ μέσω του διαδραστικού περιβάλλοντος και μέσω των APIs καθώς και τη δέσμευση της παράλληλης και ταυτόχρονης εξέλιξης της παρεχόμενης λειτουργικότητας μέσω UI και API

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε για το χαρακτήρα της παρουσίασης και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Πρόκειται για παρουσίαση νέας συνολικής προσέγγισης αναφορικά με τα APIs, όπως είχε συζητηθεί στη παραπάνω συνάντηση, και κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι των εταιρειών οι οποίοι ασχολούνται με οργανωτικά/ επιχειρησιακά θέματα ή τεχνική παρουσίαση, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, προαποφασισμένων από την ΗΔΙΚΑ διεπαφών.

Εάν ισχύει το πρώτο θα ήταν πολύ σημαντικό να μας περιγράψετε το νέο πλαίσιο πριν τη συνάντηση. Εάν ισχύει το δεύτερο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη καλύτερη συμμετοχή μας στην ως άνω συνάντηση προς όφελος της συζήτησης αλλά και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος να μας στείλετε το διαθέσιμο υλικό τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό των APIs, δηλ. τις περιγραφές των ροών εργασίας και τη σύνδεση με κοινές ορολογίες και πρότυπα, ώστε να έχουν μελετηθεί από τα κατάλληλα στελέχη μας πριν τη παρουσίαση. Δεδομένου του χρονικού ορίου που έχετε ορίσει θα παρακαλούσαμε να μας στείλετε το σχετικό υλικό, όπως άλλωστε έχετε δεσμευτεί να κάνετε, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την παρουσίαση.

  1. Στόχος θα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη διακίνηση των δεδομένων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών και όχι το κλείδωμα της αγοράς μέσα από τη στήριξη πρακτικών που οδηγούν στη δυσφήμιση και τελικά στην απαξίωση των λύσεων που προέρχονται από τρίτους κατασκευαστές.
  2.  Η άποψή μας είναι ότι τέτοιου είδους συναντήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τα σύγχροναΨηφιακά μέσα της Δημόσιας & Ανοικτής Διαβούλευσης για να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και έτσι να μην δημιουργούνται συνθήκες αποκλεισμού. Ήδη ο σύνδεσμος μας έχει προτείνει τέτοια εργαλεία στην ΗΔΙΚΑ, δίχως να έχει υπάρξει κάποια απόκριση από μέρους σας.
  3. Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε αναλυτικά τις διαδικασίες δοκιμών και ελέγχου που έχετε σκοπό να εισάγετε όπως και τη διαδικασία ανάπτυξης τους. Θα υπάρξει δέσμευση για την παροχή εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών από την ΗΔΙΚΑ για τα APIs που αυτή διαθέτει; Προβλέπεται να υπάρξουν γραπτές συμφωνίες με όποιους κατασκευαστές θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τα APIs για λύσεις που θα προσφέρουν στις μονάδες υγείας του ΕΣΥ ή θα συνεχιστεί η κακή πρακτική του παρελθόντος με την παντελή απουσία οδηγού για την ορθή εφαρμογή των APIs;

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε πλήρη συμβατότητα με τη κεντρική στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διαλειτουργικότητα η ΗΔΙΚΑ θα αλλάξει τη προβληματική της πεπατημένη αναφορικά με τα APIs και τη γενικότερη στάση της προς το οικοσύστημα παραγωγής ψηφιακών εφαρμογών υγείας και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε για μια ακόμη φορά ότι θα είμαστε αρωγοί σε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία βέβαια θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στη πράξη.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε.

Για το ΔΣ του ΕΣΠΥ

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κακουλίδης                      Δημήτριος Κατεχάκης 

From: Mathioudakis Kostas [mailto:Mathioudakis@idika.gr]
Sent: Friday, December 20, 2019 10:17 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Πρόσκληση παρουσίασης ΑPIs

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Υπουργείου Υγείας στις 16-1-2020  και ώρα 15.00 όπου θα παρουσιαστούν το ΑΡΙ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  το ΑΡΙ του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ασθενή καθώς και το ΑΡΙ των διαγνωστικών εξετάσεων. Θα παρουσιαστούν επίσης οι τελευταίες  αλλαγές στο ΑΡΙ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Θα ακολουθήσει  τεκμηριωτικό υλικό σχετικό με την παρουσίαση σε επόμενη αλληλογραφία όπου θα σας ενημερώσουμε επίσης  και για την ακριβή αίθουσα του υπουργείου όπου θα γίνει η παρουσίαση.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την παρουσία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση epres@idika.gr  το συντομότερο δυνατόν .

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Share.

Leave A Reply