Διαμαρτυρία ΙΣΑ για υπερσυνταγογράφηση & μείωση συντάξεων

0
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Με τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 προβλεπόταν ότι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση πριν την δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου, δηλαδή πριν από την 12/05/2016, δεν θα είχαν καμία περικοπή στην σύνταξή τους.
Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/2020, η ως άνω ρύθμιση τροποποιήθηκε, και ενώ διορθώθηκε η αδικία της μεγάλης περικοπής στις συντάξεις των απασχολούμενων συνταξιούχων, με τη μείωση του ποσοστού περικοπής της σύνταξης από το 60% στο 30%, παράλληλα, συντελείται μια νέα αδικία:  παύει πλέον να ισχύει η εξαίρεση της περικοπής της σύνταξης των συνταξιούχων   απασχολούμενων που ανέλαβαν δραστηριότητα προ της 12/05/2016, με την ένταξη τους στις παραπάνω διατάξεις από 01/03/2021.
Ο Ι.Σ.Α. αντιλαμβανόμενος την τεράστια αδικία η οποία πλήττει μεγάλο μέρος του ιατρικού κλάδου (στρατιωτικούς, πανεπιστημιακούς και γιατρούς του Ε.Σ.Υ. οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν και συνέχιζαν να εργάζονται  πριν την 12/05/2016) με συνεχείς παρεμβάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, αλλά και προσωπικά του Προέδρου του, κ. Γ. Πατούλη ζητούσε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης ή έστω την παράταση της εξαίρεσης περικοπής των συντάξεων  των συγκεκριμένων συνταξιούχων για ένα ακόμα χρόνο, ώστε να κατατεθούν επίσημα οι σχετικές απόψεις και προτάσεις.
Με τον νόμο 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α/30.05.2020) ικανοποιήθηκε μερικώς το αίτημα μας και στο άρθρο 78 του νόμου αυτού δίνεται μια ακόμη παράταση ενός έτους. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η υπαγωγή των συγκεκριμένων απασχολούμενων συνταξιούχων στις εν λόγω διατάξεις, δηλαδή τις διατάξεις που οδηγούν στην περικοπή της σύνταξης τους κατά 30%, θα ξεκινήσει την 01/03/2022.
Ο Ι.Σ.Α. θα συνεχίσει τον αγώνα, μέσω κατάθεσης επιστημονικής μελέτης και πρότασης, για πλήρη κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης  υποστηρίζοντας την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία τυπική και ουσιαστική μείωση οποιασδήποτε σύνταξης.
Ο ΙΣΑ διαμαρτύρεται έντονα για την αποστολή ειδοποιητηρίων υπερσυνταγογράφησης στα μέλη του από τον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Β. Πλαγιανάκο με την οποία διαμαρτύρεται έντονα για την αποστολή ειδοποιητηρίων υπερσυνταγογράφησης στα μέλη του.
Ειδικότερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών από τα μέλη του, σχετικά με τις αναλύσεις συνταγογράφησης που τους στείλατε, για τον μήνα Φεβρουάριο. Δυστυχώς από την αρχή ίδρυσης του ΕΟΠΥΥ είναι συνήθης η επιβολή υπέρογκων προστίμων, αλλά και ποινών όπως είναι η αφαίρεση του δικαιώματος συνταγογράφησης και η καταγγελία της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα τα μέλη μας να αισθάνονται απολογούμενοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επειδή πράττουν ουσιαστικά το καθήκον τους χορηγώντας την ενδεδειγμένη θεραπεία στους ασθενείς τους.
Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι, ενώ το σύστημα κατά την είσοδο των ιατρών ενημερώνει μόνο για την μηνιαία ανά ασθενή δαπάνη και όχι για το σύνολο της δαπάνης όλων των ασθενών, στείλατε τις ειδοποιήσεις προς τους ιατρούς, οι οποίες έχουν δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση και μάλιστα κατά την παρούσα χρονική περίοδο που οι γιατροί «έβαλαν πλάτη» λόγω της πανδημίας του covid-19.
Οι ιατροί επομένως αισθάνονται ότι τιμωρούνται, επειδή εξυπηρετούσαν μεγάλο αριθμό ασθενών και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, παραβλέπονται η θέση κάθε ιατρείου, ο αριθμός των ειδικοτήτων που εξυπηρετούν στη συγκεκριμένη περιοχή και ο αριθμός ασθενών που προσέρχονται.
Ειδικά κατά τον μήνα Φεβρουάριο που υπήρχε η έξαρση των πνευμονολογικών ιώσεων, ήταν απολύτως λογική η συνταγογράφηση περισσοτέρων φαρμάκων. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε κάποιες ειδικότητες και για συγκεκριμένες παθήσεις είναι απολύτως λογικό ο ιατρός να συνταγογραφεί ακριβά φάρμακα και αν δεν το πράξει και δεν δώσει την δέουσα θεραπεία στον ασθενή του θα έχει και άλλες ευθύνες.
Είναι δυνατόν, οι γιατροί, που κράτησαν ανοιχτά τα ιατρεία τους κατά την κρίση του κορωνοϊού, να τιμωρηθούν με βαρύτατα πρόστιμα και ποινές επειδή χορήγησαν την σωστή και ενδεδειγμένη θεραπεία στους ασθενείς τους, στηρίζοντας το σύστημα υγείας της χώρας μας;
Οι γιατροί μας ενημερώνουν ότι, πλέον, θα είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί κατά την συνταγογράφηση, γεγονός που θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημία κατά το δεύτερο κύμα του ιού, όπως ενημερώνουν οι ειδικοί. Επισημαίνουμε και το γεγονός των αναλύσεων που στείλατε και στους ιατρούς του δημοσίου, τους οποίους ενώ επιβραβεύαμε για τον τρόπο που ασκούσαν το λειτούργημα τους, τώρα τους κάνουμε συστάσεις.
Ο ΙΣΑ διαμαρτύρεται έντονα για αυτή την κατάσταση και σας καλεί να ανακαλέσετε άμεσα τα ειδοποιητήρια λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την σοβαρότατη κατάσταση λόγω της πανδημίας, αλλά και τις συνέπειες που θα έχει η επιβολή προστίμων την παρούσα χρονική περίοδο.
Share.

Leave A Reply