Άρχισαν τα όργανα θα πάρει την απάντηση του ο ΙΣΑ από τις επαγγελματικές ενώσεις των άλλων επιστημόνων…

0

Α) Οι Βιολόγοι ανήκουν σε αναγνωρισμένο ενιαίο κλάδο του ΕΣΥ σύμφωνα
με τα άρθρα 40-44 του νομ.2591/21-8-97 και άρθρο 13 παρ.3 του
νομ.2889/2-3-01. Β) Ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων,
ισότιμα με τους άλλους επιστήμονες που την απαρτίζουν (άρθρο 56 παρ.2
του νόμου 2071/15-7-92). Γ) Εκλέγονται σε αυτόνομη θέση του
Επιστημονικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων, βάση του άρθρου 2 παρ.16 του
νόμου 3204/23-12-2003 ΦΕΚ 296Α΄ (εκλογή Επιστήμονα μη Ιατρού κατηγορίας
ΠΕ) Δ) Εφημερεύουν ισότιμα με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό της
Ιατρικής Υπηρεσίας στα τμήματά τους, έχοντας την πλήρη ευθύνη της
ενεργούς εφημερίας τους και καλύπτοντας μόνοι τους επάξια τις επί 24ώρου
αυξημένες ανάγκες όλων των κλινικών των Νοσοκομείων της χώρας (άρθρο 88
του νόμου 2071/15-7-92 ΦΕΚ 123 , άρθρο 13 παρ. 16 του νομ. 2889/2-3-01
και άρθρο 13 του νομ. 3204/2003 ΦΕΚ. 296). Ε) Με το άρθρο 11 του νόμου
1397/83 προβλέπεται ότι επιστημονικός υπεύθυνος του κάθε τμήματος
δύναται να είναι Ιατρός ή άλλος επιστήμονας (δηλ. Βιολόγος ή Βιοχημικός)
της Ιατρικής Υπηρεσίας που υπηρετεί στο τμήμα. Στ) Στην με Αρ. Απόφ. 5
της Ολομέλειας 125-1-89, του ΚΕΣΥ, <<Οργάνωση και λειτουργία
Εργαστηρίων Νοσοκομείων >>, αναφέρεται ότι το επιστημονικό
προσωπικό του Βιοχημικού, Ανοσολογικού, Αιματολογικού κλπ εργαστηρίου
που αποτελείται εκτός από Ιατρούς και από Βιολόγους διεκπεραιώνει την
αναλυτική διαδικασία, αξιολογεί και ελέγχει τα αποτελέσματα μέχρι και
την αποστολή τους. Z) Στα ΔΗΜΌΣΙΑ εργαστήρια του ΙΚΑ τα
σπερμοδιαγράμματα πρέπει να υπογράφονται από ιατρό μικροβιολόγο-
βιοπαθολόγο ή και βιολόγο, αλλά όχι από ιατρό-γυναικολόγo. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ1.Yπογραφή ανάλυσης σπέρματος από βιολόγο: http://www.taisyt.gr/frontoffice/portal.asp… και επιστημονική διευθυνση ιδιωτικών εργαστηρίων από βιολόγουςστην Ελλάδα και για την ειδικότητα της κλινικής βιοχημείας http://www.etaa.gr/…/SimvasiBioximikonKlinikon.pdf3.Ίδρυση και επιστημονική διευθυνση ιδιωτικών εργαστηρίων σπερματολογίας από βιολόγουςστην Ελλάδα :http://www.giatroinet.gr/index.php?doctor=29 και http://www.papaharitou.gr/DD563A1B.el.aspx και http://www.spermlab.gr/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF…/

• Αθανάσιος Δημητρακοπουλος

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ

https://www.docmed.gr/o-isa-zita-apo-ta-dimosia-nosokomia-stichia-schetika-me-to-an-mi-iatri/

Share.

Leave A Reply