Απάντηση του διοικητή του ΕΚΕΠΥ στον πρόεδρο του ΙΣΑ

0
Κύριε Πρόεδρε,
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι ο Υπουργός Υγείας ανέθεσε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) το γενικό συντονισμό της υγειονομικής φροντίδας των προσφύγων-μεταναστών καθώς και  τη λειτουργία ενός Συντονιστικού Οργάνου για τη διαχείριση υγειονομικών θεμάτων του προσφυγικού, μέλη του οποίου αποτελούν οι Υγειονομικές Περιφέρειες  και όλοι οι φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας  (ΕΚΑΒ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, ΑΕΜΥ Α.Ε και Ε.Ε.Σ) {Υπ. Απόφαση (Α.Π 1188/16.03.2016 -ΑΔΑ 7ΜΕ5465ΦΥΟ-8ΩΣ) και Υπ. Απόφαση (Α1β/Γ.Π: 22427/23.3.2016-  ΑΔΑ:6ΦΟΔ465ΦΥΟ-ΞΨΘ )}.
 Η υγειονομική φροντίδα στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων παρέχεται από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που προέρχεται από ένα πλήθος φορέων, τόσο  κρατικών (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ) όσο και  Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΚΕΕΛΠΝΟ), καθώς και πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, της Ελλάδος και του εξωτερικού.
 Το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ανταπεξέρθει στις ιδιαίτερα αυξημένες και έκτακτες ανάγκες παροχής υγειονομικής φροντίδας στους πρόσφυγες που διαμένουν στη χώρα μας, απευθύνθηκε στον  Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος και με έγγραφό του (Αρ. Πρωτ. 951/18/5/2016) ενημέρωσε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας ότι η πιστοποίηση της  νόμιμης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από ιατρούς του εξωτερικού θα πρέπει να γίνεται από τους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους, αφού κατατεθούν τα ανάλογα αντίγραφα πιστοποιητικών.  Ως εκ τούτου, οι ιατροί που προέρχονται από το εξωτερικό είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν τα πιστοποιητικά τους στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους, αφού πρώτα έρχονται σε συνεννόηση και με το ΕΚΕΠΥ.
 Οι ειδικότητες των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες, ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατά τόπου διαθεσιμότητες, σε εβδομαδιαία βάση. Οι πιο συνηθισμένες ειδικότητες είναι αυτές του γενικού ιατρού, παθολόγου, παιδιάτρου, γυναικολόγου, δερματολόγου και ωτορινολαρυγγολόγου.
 Όλα τα παραπάνω είχαν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο (2-4 Ιουνίου 2016) όπου μου είχατε κάνει τη τιμή εσείς προσωπικά να με προσκαλέσετε.
 Τέλος, το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό του προγράμματος εμβολιασμού σε χώρους φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων και στο συντονισμό των οργανωμένων δραστηριοτήτων για την πρόληψη νοσημάτων, την προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και ο οι εμβολιασμοί διενεργούνται από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών  και πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου, Διεθνής και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός). Έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος κύκλος εμβολιασμού σε 11.000 παιδιά ηλικίας από 12 μηνών έως δεκαπέντε ετών.
                               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
                                                                                                                                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΙΣΑ. Ενημερώστε μας για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων –μεταναστών 
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | 17:01 Δελτία Τύπου
Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στο ΕΚΕΠΥ με την οποία ζητά ενημέρωση για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων –μεταναστών
Ο ΙΣΑ στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, αλλά και της υγείας των πολιτών, μεταναστών και προσφύγων απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Ν. Παπαευσταθίου, με την οποία ζητά να ενημερωθεί για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων –μεταναστών καθώς και τα προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί για παιδιά και ενήλικες.
Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ουδέποτε εκλήθη να συνδράμει στο σχεδιασμό ,παρά το γεγονός ότι έγκειται στις αρμοδιότητές του η προάσπιση της νόμιμης άσκησης της ιατρικής.
Καθώς σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο η παροχή ιατρικής φροντίδας ή η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από ιατρικούς ή άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, είναι νόμιμη μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού ιατρικού συλλόγου.
Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ ζητά από το ΕΚΕΠΥ να του γνωστοποιήσει τα κάτωθι στοιχεία:
Ποιες είναι οι ΜΚΟ που μετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων και μεταναστών.
Ποιοι γιατροί, ποιάς εθνικότητας και ποιάς ειδικότητας μετέχουν στα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης.
Ποιος ελέγχει και πιστοποιεί τις παραπάνω ιδιότητές τους.
Ποια είναι τα προγράμματα πρόληψης που έχουν σχεδιάσει για ενήλικες και παιδιά και ποια από αυτά έχουν πράγματι υλοποιήσει.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στο ΕΚΕΠΥ (1)

 

ΙΣΑ. Ενημερώστε μας για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων –μεταναστών

Share.

Leave A Reply