Ανοικτότητα στην Έρευνα με χρήση ζώων εργαστηρίου-Διαδικτυακή εκδήλωση

0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ EARA

 

Θεσσαλονίκη, 20/11/2020

Ανοικτότητα στην Έρευνα με χρήση ζώων εργαστηρίου-Διαδικτυακή εκδήλωση, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 11:00-13:30

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα με χρήση Ζώων εργαστηρίου (EARA=European Animal Research Association) και το ΑΠΘ, με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας  των Ευρωπαϊκών Εταιρειών για τις Νευροεπιστήμες (FENS=Federation of European Neuroscience Associations) και την Αμερικάνικη Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες (Society for Neuroscience) σας προσκαλούν για μια συζήτηση για την προαγωγή της ανοικτότητας στη χρήση των ζώων στην έρευνα.

Η δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση παρέχεται για όλους όσοι εργάζονται στον τομέα των επιστημών υγείας και έχει σκοπό να υποστηρίξει τους ερευνητές, το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία της επιστήμης και τα ερευνητικά κέντρα που επιθυμούν να επικοινωνούν περισσότερο με το κοινό τη χρήση των ζώων στην έρευνά τους. Η συζήτηση δεν αφορά την ηθική των πειραματισμών με τα ζώα, αλλά προάγει τη διαύγεια γύρω από το θέμα.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Κυριακή Σιδηροπούλου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, Αν. Καθηγήτρια Νευροφυσιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ομιλητές:

Kirk Leech, Διευθύνων Σύμβουλος, European Animal Research Association (EARA)

Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Έρευνας και Ζώων Εργαστηρίου, Επ. Καθηγήτρια Ανατομικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

Λήδα Αρνέλλου, Μεταδιδάκτορας στην Επικοινωνία της Επιστήμης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Νικόλαος Κωστομητσόπουλος, Υπεύθυνος Μονάδας Ζωικών Προτύπων, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eara.eu/post/greece-event?mc_cid=8780e2e1b9&mc_eid=7f222e9529

 

Share.

Leave A Reply