Αναγνώριση κλινικών ως κατάλληλων για εκπαίδευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας ΦΕΚ.729 τεύχος Β, 29 Απριλίου 2015

0

Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου για εκπαίδευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας
Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας στην Ογκολογική Κλινική του 251 ΓΝΑ
Έγκριση καταλληλότητας της Πνευμονολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για άσκηση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας
Έγκριση καταλληλότητας του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας
Έγκριση καταλληλότητας του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου) για ειδίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Οφθαλμολογίας
Έγκριση καταλληλότητας του Πνευμονολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ει-δίκευση ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας
Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Νευροχειρουργικής στο Νευροχειρουργικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 8 Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας Καρδιολογίας στο Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Έγκριση καταλληλότητας της Ρευματολογικής Κλινικής του 424 ΓΣΝΕ για ειδίκευση ιατρών προς
απόκτηση ειδικότητας Ρευματολογίας
Αναγνώριση της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως κατάλληλης για την άσκηση των Ιατρών στην ειδικότητα της Καρδιολογίας

συνέχεια στο ΦΕΚ

ΦΕΚ.729 τεύχος Β, 29 Απριλίου 2015 κλικ εδώ

 

Share.

Leave A Reply