Οι άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, οι σειρές αναμονής…

0

Οι άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, οι σειρές αναμονής για έναρξη ειδικότητας και ο θεσμικός ρόλος του ΠΙΣ.

συντάκτης: Αναστάσιος Βασιάδης

Το φαινόμενο της αγωνίας και του ανταγωνισμού μεταξύ των αποφοίτων των Ιατρικών Σχολών, προκειμένου να πάρουν σειρά προτεραιότητας για την έναρξη ορισμένων εκ των ιατρικών ειδικοτήτων στα ελληνικά νοσοκομεία, είναι παλαιό και σαφέστατα προϋπήρχε της νομοθετικής ανάληψης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, της αρμοδιότητας έκδοσης των Αδειών Ιατρικού Επαγγέλματος.

Οι νέοι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών παλαιότερα, ήταν υποχρεωμένοι να αναμένουν εξαντλητικά έξω από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις αποφοίτησης και τις άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ώστε στην συνέχεια να επιδοθούν σε ένα ξέφρενο τρέξιμο, συνήθως με δίκυκλα μηχανάκια, προκειμένου να διεκπεραιωθούν γρήγορα στις εξόδους των μεγάλων πόλεων, όπου τους περίμεναν τα αυτοκίνητα τα οποία τους οδηγούσαν στις νομαρχίες που υπάγονταν τα νοσοκομεία, στα οποία προσδοκούσαν να λάβουν σειρά προτεραιότητας για την έναρξη ειδικότητας.

Βέβαια και τότε παρατηρούνταν το φαινόμενο, κάποιοι να παραλαμβάνουν νωρίτερα τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω γνωριμιών και παρεμβάσεων, έναντι άλλων που εκ των πραγμάτων τερμάτιζαν σε αυτόν τον ιδιότυπο δρόμο ταχύτητας, με καθυστέρηση.

Και τότε είχαν εκφρασθεί έντονες δυσαρέσκειες για την μεροληπτική πρακτική των αρμοδίων υπηρεσιών υπέρ κάποιων αποφοίτων εις βάρος κάποιων άλλων.

Η νομοθετική ανάθεση στην Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο της αρμοδιότητας χορήγησης της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγελματος στους αποφοίτους των ιατρικών σχολών, υπήρξε έναυσμα για την καθιέρωση διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας που θα έδινε στους νέους ασκληπιάδες την δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις για την έναρξη της ειδικότητάς τους στα νοσοκομεία επιλογής τους, εκκινούντες από την ίδια χρονική αφετηρία.

Επιπλέον η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στην διοίκηση, με τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα, την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τις ηλεκτρονικές δημόσιες αναρτήσεις κλπ, πρόσθεσαν ακόμα μιά εγγύηση ισονομίας και διαφάνειας.

Τα τελευταία γεγονότα όμως, που προκάλεσαν έντονες διαμαρτυρίες εις βάρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για μεροληπτικές πρακτικές, κατέδειξαν ότι η ποθητή ισονομία και αμεροληψία δεν έχουν κατοχυρωθεί.

Παρά την σχετική ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε για τις χορηγήσεις των βεβαιώσεων της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, συνολικά για όλους τους αποφοίτους την τρίτη 4 Αυγούστου 2020 μετά τις 15:00, εκδηλώθηκαν εξαιρέσεις υπέρ ορισμένων αποφοίτων με την χορήγηση βεβαιώσεων νωρίτερα, δίνοντας τους μεροληπτικό προβάδισμα στην σειρά αναμονής για έναρξη ειδικότητας.

Το γεγονός αυτό έγινε ευρέως γνωστό και προκάλεσε εύλογες διαμαρτυρίες και καταγγελίες, με την απαίτηση της άμεσης επανόρθωσης της συντελεσθείσας μεροληπτικής πρακτικής.

Καί εις ότι αφορά την καταγγελτική διάσταση της διαμαρτυρίας εκ μέρους των νέων ιατρών που βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση στην σειρά αναμονής για έναρξη ειδικότητας, όπως και εκ μέρους Ιατρικών Οργανώσεων και μελών του Δ.Σ. του ΠΙΣ, είναι ζήτημα που εναπόκειται στην διαχείριση των Οργάνων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Η αποκατάσταση όμως της ισονομίας και αμεροληψίας στις σειρές αναμονής για έναρξη ειδικότητας, κατόπιν των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, εναπόκειται κατ αρχή στις Περιφέρειες, οι οποίες για την περίπτωση αυτή πρέπει να εκδόσουν αποφάσεις ακύρωσης των αιτήσεων και των αριθμών πρωτοκόλλων που καταχωρήθηκαν.

Οι αποφάσεις αυτές ωστόσο, για να ικανοποιούν την κοινή απαίτηση, πρέπει να ληφθούν ταυτόχρονα από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, πράγμα το οποίο είναι πρακτικά δυσχερές και νομικά επισφαλές.

Η ικανοποίηση επομένως αυτής της απαίτησης πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής απόφασης που θα ληφθεί από το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο.

Και αυτό το ενδεχόμενο ωστόσο είναι επισφαλές, καθώς και εις την ιδανική περίπτωση όπου θα ακυρωθούν με πολιτική απόφαση όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις στις Περιφέρειες για σειρά αναμονής ειδίκευσης στα νοσοκομεία, προκειμένου να ανοίξει σε ορισμένο χρόνο η ψηφιακή εφραμογή για την υποβολή νέων αιτήσεων, οι απόφοιτοι νέοι ιατροί θα υποβληθούν και πάλι σε έναν υποτιμητικό, ψηφιακό αυτή τη φορά αγώνα δρόμου, προκειμένου να καταταγούν σε ευνοϊκή θέση στην σειρά αναμονής.

Σε αυτή την περίπτωση θα ευνοηθούν όσοι διαθέτουν τις καλύτερες ψηφιακές προδιαγραφές σε τεχνική υποδομή, ταχύτητες διαδικτύου και ικανότητα διαχείρισης, που θα τους εξασφαλίσουν προτεραιότητα στις σειρές αναμονής.

Είναι κατανοητό επομένως ότι η όποια πολιτική απόφαση πρέπει να ρυθμίζει συνολικά το όλο ζήτημα, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισονομία αλλά και η αξιοκρατία.

Κατά την επόμενη ημέρα επιβάλλεται να ξεκινήσει, με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, διάλογος με την συμμετοχή των ιατρικών οργανώσεων και κάθε ενδιαφερομένου, όπου θα κατατεθούν οι προτάσεις για το περιεχόμενο του ζητούμενου θεσμικού πλαισίου.

Ως γενικές προτάσεις στα πλαίσια του προτεινόμενου να ξεκινήσει διαλόγου, κατατίθενται οι ακόλουθες:

Α. Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος να υποβάλλονται προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μέσω δημόσιας ανοικτής ψηφιακής εφαρμογής.

Οι σχετικές βεβαιώσεις μετά από ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ιατρών, να αναρτώνται στην ψηφιακή εφαρμογή εντός ορισμένου χρόνου και να είναι άμεσα διαθέσιμες στον αιτούντα.

Β. Οι αιτήσεις διορισμού σε νοσοκομείο από αποφοίτους ιατρικής σχολής για έναρξη ειδικότητας, να υποβάλλονται εντός προκαθορισμένης διορίας μέσω του ΠΙΣ, σε κοινή, ενιαία και δημόσια ψηφιακή εφαρμογή, που θα ισχύει για όλα συνολικώς τα νοσοκομεία και όλες τις Περιφέρειες, της οποίας εφαρμογής η ευθύνη διαχείρισης να ανήκει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Γ. Με ευθύνη του ΠΙΣ οι αιτήσεις να διαβιβάζονται αρμοδίως ψηφιακά, ταυτόχρονα και σε ορισμένο χρόνο που θα ορίζεται εξ αρχής.

Δ. Η σειρά αναμονής να καθορίζεται πλέον όχι μόνο από τον χρόνο υποβολής της κάθε αίτησης, αλλά και με ποιοτικά κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου κλπ, τα οποία θα αποτελούν παραμέτρους μαθηματικής εξίσωσης, που θα προσδιορίζει την θέση του κάθε αιτούντος.

Ε. Η σειρά αναμονής με τον προβλεπόμενο χρόνο, να είναι διαρκώς αναρτημένη στην ανοικτή, δημόσια, ψηφιακή εφαρμογή και να ενημερώνεται άμεσα όταν κενώνεται κάποια θέση η αποχωρεί από την σειρά κάποιος από τους αιτούντες.

Οι προτάσεις αυτές είναι ενδεικτικές του διαλόγου που πρέπει να ξεκινήσει και είναι δεκτικές σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και περαιτέρω διαβούλευση.

Σε κάθε περίπτωση η θεσμοθέτηση ενός λεπτομερούς πλαισίου που θα διασφαλίζει την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αμεροληψία και την ισονομία, αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα.

Μόνο έτσι οι απόφοιτοι νέοι ασκληπιάδες θα έχουν την πεποίθηση ότι εισέρχονται στην ιατρική κοινότητα με όρους ισοτιμίας, αμοιβαίου σεβασμού και ενθάρρυνσης για το καίριο έργο που θα κληθούν να επιτελέσουν και την ευθύνη που θα αναλάβουν.

Έτσι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα επαναβεβαιωθεί ως εξ ορισμού θεματοφύλακας των αρχών της Ιατρικής και του Ιατρικού Επαγγέλματος, προς όφελος του κορυφαίου αγαθού της Υγείας.

Share.

Leave A Reply