30 χρόνια β’ καρδιολογική κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειου

0
Η Β΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ διοργανώνει και φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά,
τις «Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας», στις 1-2 Απριλίου 2016 στο ξενοδοχείο
Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αποτελούν την κορυφαία επιστημονική
εκδήλωση της Κλινικής.
Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, το συνέδριο θα περιλαμβάνει ευρύ κύκλο θεμάτων
που καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα της Κλινικής Καρδιολογίας. Στα θέματα περιλαμβά-
νονται τα Οξέα Ισχαιμικά Σύνδρομα, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Κλινική Φαρμακολογία, κ.λ.π.
Το συνέδριο είναι μία εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους τους καρδιολόγους, με ιδι-
αίτερη έμφαση στους καρδιολόγους που ασκούν την ειδικότητά τους σε πρωτοβάθμιο επί-
πεδο ή σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε περιφερειακό Νοσοκομείο. Στα πλαίσια αυτά έγινε
προσπάθεια να συμπεριληφθούν στο φετινό πρόγραμμα και θέματα καθημερινής κλινικής
πρακτικής με την παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιπτώσεων που απαντώνται συχνά
στο εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο ή στα ιατρεία επειγόντων του Νοσοκομείου.
Φέτος, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση της Κλινικής. Το γεγονός αυτό συ-
νιστά μια ιστορική στιγμή στην πορεία της Κλινικής και για το λόγο αυτό θα γίνει, κατά την
τελετή έναρξης, μία εορταστική εκδήλωση, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλοι
όσοι υπήρξαν μέλη της Κλινικής, υπό οιανδήποτε ιδιότητα ιατροί, νοσηλευτές, επιστημο-
νικοί συνεργάτες, γραμματείς, βοηθοί, κ.λ.π. Είναι μία ευκαιρία να ξαναβρεθούμε με τους
παλιούς συναδέλφους και συνεργάτες και να ξαναθυμηθούμε καλές ή όχι στιγμές από το
παρελθόν.
Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα ένας ευχάριστος και ειδυλλιακός τόπος, ιδιαίτερα την άνοι-
ξη και ελπίζω ότι θα προσφέρει το κατάλληλο φυσικό κλίμα για μια εποικοδομητική και
ευχάριστη επιστημονική εκδήλωση και συνεύρεση.
Ιωάννης Κανονίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Final_Program_DaysOfCardiologyInHippokration2016 (1)

κλικ στις εικόνες

_FIL7528 _FIL7513 _FIL7518 _FIL7525

Share.

Leave A Reply